Restaurování retabula bočního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži

V listopadu 2017 bylo dokončeno celkové restaurování oltáře Čtrnácti svatých pomocníků z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži. Jde o ojediněle dochovanou ukázku dřevěného vyřezávaného díla barokního sochařství konce 17. a počátku 18. století – většina podobných děl byla na Moravě v průběhu následujících desetiletí nahrazena oltáři štukovými.

  • Kroměříž, kostel Nanebevzetí P. Marie, retabulum bočního oltáře před restaurováním

    Kroměříž, kostel Nanebevzetí P. Marie, retabulum bočního oltáře před restaurováním

Dřevěné dekorativně řezané barokní retabulum bočního oltáře Čtrnácti svatých pomocníků je tvořeno mohutným plastickým rámem z páskového ornamentu, akantových listů a volutových konzol, které nesou čtrnáct polovičních figur světců a světic. Do středu nástavce je vsazen obraz Panny Marie Sněžné, uctívané společně se Čtrnácti svatými pomocníky jako ochránkyně proti moru. Oltářní nástavec tak zřejmě vznikl v období morové epidemie, která Moravu zasáhla v letech 1713–1715.

Obnova oltáře započala v roce 2013 restaurováním tří figur – sv. Erasma, sv. Eustacha a sv. Blažeje. V roce 2014 se restaurování dočkaly postavy sv. Víta, sv. Kateřiny a sv. Floriána. Následně se do centra pozornosti dostaly nosné konstrukce a podloží oltáře s ornamentální výzdobou, jejichž obnova byla vzhledem k finanční náročnosti rozložena do dvou let. Práce zakončilo restaurování zbylých osmi figur.

Detail se sochou sv. Eustacha před restaurováním Detail se sochou sv. Eustacha po restaurování

Restaurátorské práce provedla akademická sochařka a restaurátorka Kateřina Čiháková Myšková, která v letech 2013–2017 postupně očistila oltář od všech přemaleb. Během procesu obnovy byla odhalena a restaurována nejstarší intaktně dochovaná vrstva polychromie. Po pěti letech restaurování se jedinečná památka koncem roku 2017 navrátila do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.

Za Zlínský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Kroměříži.

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byla navržena MgA. Kateřina Čiháková Myšková (akad. sochařka a restaurátorka).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.