Obnova interiéru poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Luži

V roce 2016 skončila obnova vstupního průčelí a interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, která zahrnovala i restaurování bohaté výzdoby a zařízení pocházejícího převážně z počátku 18. století. Po dokončení restaurátorských prací farnost nepolevila v úsilí o obnovu celého objektu, takže chystá opravu fasády, ohradní zdi a přilehlého parku.

  • Detail řezbářské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie

    Detail řezbářské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie

Jezuitský poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn v letech 1690–1700 podle projektu významného architekta Pavla Ignáce Bayera. Část sochařské výzdoby je dílem Jiřího Františka Pacáka, který vytvořil například bravurní sochy kajícníků na zpovědnicích či neobyčejně kvalitní sochařskou a řezbářskou výzdobu kazatelny; unikátní nález představuje jeho signatura objevená na soše sv. Jeronýma. Na výzdobě se podílel také malíř Jan Jiří Heinsch, který pro kostel zhotovil celkem sedm obrazů.

Jedinečné je rovněž uměleckořemeslné provedení nábytku, především dovedné zpracování řezbářské výzdoby lavic a nábytkového vybavení sakristie s řadou důmyslných úložných prostor a skrytých dveří. Vedle neobyčejné kvality uměleckých a uměleckořemeslných prací podtrhuje památkovou hodnotu objektu invenční ikonografický koncept zaměřený v první řadě na mariánskou symboliku a na protireformační a jezuitské světce.

Nástavec se sochou sv. Rozálie z oltáře sv. Barbory se znečištěním a ztmavlými bronzy Restaurovaný nástavec

S ohledem na velmi špatný stav interiéru a vstupní fasády kostela proběhlo v letech 2015–2016 jejich restaurování a oprava, pro kterou se podařilo získat finanční podporu z několika různých zdrojů. Hlavní náplní obnovy bylo restaurování bohatě zdobeného interiéru, jeho malířské a sochařské výzdoby, ale také zařízení včetně lavic či nábytkového vybavení sakristie. Práce dále zahrnovaly obnovu hlavního průčelí se vstupním portálem a sochami světců. Díky důkladně zpracovanému projektu se restaurátorské práce podařilo provést kvalitně a v souladu s provozem kostela, který je hojně navštěvován nejen místními, ale i lidmi z širokého okolí. Každoročně se zde také konají poutě – již o červencové, tzv. třešňové pouti mohli návštěvníci poprvé usednout do restaurovaných lavic.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byla navržena Římskokatolická farnost Luže, zastoupená Mgr. Josefem Hubálkem a Ing. Petrem Tesařem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.