Objev dřevěné roubené konstrukce a malovaného deskového stropu z období raného baroka v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách

Barokní hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách z roku 1719 představuje podélnou stavbu s půlkruhovým závěrem a tříosým průčelím. V souvislosti s celkovou obnovou kaple proběhl v roce 2015 průzkum, který přinesl několik dosud neznámých historických nálezů.

  • Restaurovaný deskový strop v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách (foto Romana Balcarová)

    Restaurovaný deskový strop v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách (foto Romana Balcarová)

Při odstrojování venkovních cementových omítek z 80. let 20. století se na boční straně a v závěru kaple vyjevila roubená konstrukce z jedlového dřeva opatřená hliněnou omítkou s vápenným nátěrem, jejíž stáří podle dendrochronologie odpovídá době vzniku stavby. Protože jde o kamennou stavbu, jejíž obvodové zdi mají značnou tloušťku, roubená konstrukce tvořila pouze exteriér této zdi, a to v úrovni od parapetu oken až po profilovanou korunní římsu, která je rovněž dřevěná.

Dalším významným objevem se stal raně barokní dřevěný deskový malovaný strop s vyobrazením korunování Panny Marie a Svaté Trojice, doplněným dekorativními vegetabilními motivy. Klihovou malbu z 18. století o velikosti 1500 × 890 cm vytvořil zatím neznámý umělec na prkenném zakrytí trámové stropní konstrukce. Nález tohoto stropu ve zděné stavbě je ojedinělý a v rámci Moravskoslezského kraje nemá obdobu – nejbližší analogii lze nalézt v Polsku (kostel sv. Barbary v městské části Mikuszowice Krakowskie, Bielsko-Biała). Objev je tím překvapivější, že archivní prameny sice zmiňují existenci malovaného prkenného stropu, jenž však byl při opravách kaple v roce 1862 údajně stržen.

Strop kaple před restaurováním Strop kaple po restaurování v roce 2016 (foto Romana Balcarová)

K neméně zajímavým nálezům v kapli se řadí dřevěná poprseň kůru malovaná formou mramorování či fragmenty nástěnných maleb odkrytých v lodi kaple v místech původních bočních oltářů a zobrazujících architekturu barokních oltářů zasvěcených sv. Floriánovi a sv. Petrovi.

Všechny tyto objevy byly pro město Odry natolik zajímavé a zásadní, že nechalo původní projekt obnovy kaple přepracovat. Díky tomu mohla proběhnout citlivá obnova nově nalezených prvků, jež zahrnovala restaurování fragmentů nástěnných maleb, poprsně kůru a malovaného stropu i obnovu a sanaci roubené konstrukce v exteriéru stavby. Po řádném vyschnutí prvků z jedlového dřeva se na roubenou konstrukci nanese hliněná omítka s vápenným nátěrem podle původního stavu.

Zdařilá obnova kaple sv. Rodiny s výslednou prezentací nově objevených konstrukcí rozšířila možnosti využití prostor pro pořádání výstav, koncertů a dalších kulturních akcí.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě

Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku bylo navrženo město Odry, zastoupené starostou Ing. Liborem Helisem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.