Obnova hlavního průčelí zámku v Holešově

Areál raně barokního zámku získalo roku 2005 do svého vlastnictví město Holešov, které se od té doby souvisle věnuje záchraně této památky. Při obnově vnějšího pláště a hlavního průčelí zámku se podařilo objevit unikátní raně barokní omítky, na kterých se zachovaly povrchové úpravy a barevné řešení z poloviny 17. století.

V průběhu oprav holešovského zámku byly postupně obnoveny interiéry prvního a druhého podlaží a také nádvoří s kašnou. V poslední době se pozornost zaměřuje na vnější plášť zámku, jemuž se navrací monochromní barevnost z období manýrismu. V předchozích letech byla obnovena severní fasáda a jižní zahradní průčelí zámku, v roce 2016 proběhla obnova hlavního západního průčelí, předznamenaná na přelomu let 2015/2016 restaurováním barokního vstupního portálu s pískovcovým balkonem. Součástí oprav bylo rovněž restaurování erbu posledních majitelů zámku Wrbnů ve štítě nad vstupem. Na tyto práce navázala oprava omítek průčelí vstupního křídla zámku.

Zahradní průčelí zámku před obnovou Zahradní průčelí zámku v Holešově po obnově

Operativní průzkum a dokumentace odhalily v úrovni druhého patra vysoce kvalitní a soudržné omítky, které lze spojit s výstavbou objektu krátce po polovině 17. století, kdy byl zámek ve vlastnictví hraběte Jana z Rottalu. Z tohoto období se zachovaly pozůstatky původního monochromního barevného řešení. Povrch omítek i plastických prvků tvoří pečlivě hlazená až kletovaná omítka opatřená vápennými nátěry a mladším pekováním. Nález má mimořádný význam nejen pro poznání vývoje stavby a identifikaci dobových stavebních materiálů a historických pracovních postupů, ale také jako pramen pro studium dobové architektonické i estetické podoby stavby. Pod dohledem restaurátora se proto přistoupilo k záchraně a konzervaci těchto vzácných omítkových vrstev. Po dokončení časově, technologicky i finančně náročných prací byly omítky překryty novou štukovou vrstvou.

Citlivě provedená konzervace zajistila unikátním raně barokním omítkám na západním průčelí holešovského zámku další existenci. Záchrana omítek, umožněná mimo jiné i příkladným přístupem investora a kvalitní prací stavební firmy, představuje další krok směrem k zachování mimořádné vypovídací hodnoty a autenticity zámku v Holešově, který náleží k našim nejvýznamnějším příkladům raně barokní zámecké architektury.

Za Zlínský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Kroměříži

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byl navržen Mgr. Rudolf Seifert, starosta města Holešov

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.