Stavební obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku

V srpnu 2016 byly úspěšně dokončeny stavebně restaurátorské práce projektu revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie. Cílem projektu financovaného z EHP a tzv. Norských fondů 2009–2014 byla záchrana a zpřístupnění kostela, který zůstával pro veřejnost více než dvacet let uzavřen.

  • Obnovený interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku

    Obnovený interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku

Pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech stojí v sousedství pozdně barokního konventu servitů, později přestavěného na zámek. Kostel s bývalým konventem tvoří nedělitelný historický celek s vysokým kulturně-historickým významem, a to nejen v úzce regionálním, ale i celorepublikovém měřítku, neboť konojedský konvent byl nejmladším a zároveň nejdůležitějším servitským klášterem v české provincii.

Po mnoho let se zdálo, že osud kostela a zámku je zpečetěn. Když se v 90. letech 20. století areál stal předmětem zástavních bankovních machinací, krovy a střechy zámku se začaly propadat a kostel byl vydán napospas „sběratelům“ čehokoliv. Neuchopitelnost obnovy a gigantická rozloha areálu odrazovala potenciální investory. V této souvislosti je nutné vyzdvihnout činnost občanských sdružení, která se nezalekla problémů a s patřičným odhodláním areál v Konojedech nadále propagovala, takže například pořádáním kulturních akcí v kostele nedala na tento architektonický skvost zapomenout.

Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie před obnovou Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech po obnově

V roce 2011 církev prodala kostel soukromému majiteli, který zahájil jeho celkovou revitalizaci, a to za významného přispění občanského sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Toto sdružení pak kostel v lednu 2014 převzalo a vlastníkovi jej pomáhá spravovat. V rámci celkové obnovy proběhlo statické zajištění objektu a oprava fasád či střešních konstrukcí. Výrazně se také proměnil interiér kostela, který byl kompletně vymalován, byly obnoveny podlahy a restaurován dochovaný mobiliář.

Po zdařilé celkové obnově mohl být kostel 24. září 2016 slavnostně zpřístupněn veřejnosti. Díky odvaze konkrétních jednotlivců tak můžeme opět obdivovat krásu barokního areálu, který má svou budoucnost ještě před sebou.

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byla navržena Společnost pro obnovu památek Úštěcka, zastoupená předsedou sdružení Tomášem Hlaváčkem a koordinátorkou Kamilou Hlaváčkovou

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.