Obnova domu čp. 29 v Palackého ulici v Telči

Dům čp. 29 prošel v letech 2014–2016 komplexní obnovou, která starobylému objektu navrátila důstojný vzhled a přinesla rovněž několik zajímavých objevů.

  • Pohled z průjezdu

    Pohled z průjezdu

Dům čp. 29 v Palackého ulici vznikl pravděpodobně spojením dvou domů při přestavbě v polovině 16. století, kdy Honz Nex, krejčí Zachariáše z Hradce, nechal vystavět na pozdně gotickém sklepení s využitím starších konstrukcí nový renesanční dům. Významná stavební činnost zde byla zaznamenána i v době barokní a ve druhé polovině 19. století. Od konce minulého století byl objekt neobydlený a jeho konstrukce před obnovou byly téměř v havarijním stavu.

V letech 2014–2016 prošel objekt celkovou obnovou, během níž proběhla rehabilitace interiérů, konzervace a doplnění historických omítek a rekonstrukce dochované mladší pokojové výmalby místností v patře z 19. a počátku 20. století. Zásadní objev představuje nález renesančních záklopových trámových stropů ve dvou místnostech, gotického okna a sedlového portálu. Z důvodu maximální záchrany celých souvrství výmaleb se přistoupilo k jejich konzervaci a překrytí separační vápennou vrstvou. V místnostech byly provedeny přesné malířské přepisy vybrané výzdoby, restaurování a prezentování nálezů se omezilo na kvalitní vybrané části. Proběhl také restaurátorský průzkum a obnova nalezených renesančních trámových stropů s finální prezentací konstrukce, při níž byly trámové stropy v přízemí i patře odkryty pouze tam, kde na podhledech nebyla mladší výzdoba.

Významnou proměnou prošla také hlavní renesanční fasáda objektu s malovanou rustikou, polychromovanými kamennými prvky a vstupními dveřmi a vraty provedenými podle dochované ikonografie a dobových předloh. Dvorní fasády byly obnoveny ve vápenné technologii a doplněny dřevěnou otevřenou pavlačí, jejíž původní konstrukce se nedochovala.

Dvorní fasáda před obnovou Dvorní fasáda s obnovenou pavlačí

Příkladná obnova zachovala památkové hodnoty objektu, veškeré zásahy byly provedeny citlivě, s maximálním fixováním původních konstrukcí a ploch. Vyčištěním dispozic od nevhodných vestaveb se podařilo prezentovat původní skladbu domu včetně mázhauzu, vstupní klenuté síně, i prostor prvního patra s osovým průhledem dveřmi po celé délce uličního traktu. Celkové vyznění dotváří množství detailů, například kování zakoupená v bazarech a osazená na repliky dveří, historická a slohová svítidla či vybavení interiéru. Objektu se tak podařilo navrátit důstojný vzhled i ztracenou historickou atmosféru a vrstevnatost.

Za Kraj Vysočina nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byl navržen vlastník a investor Pavel Jerie

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.