Generální rekonstrukce hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Hlavní budova Uměleckoprůmyslového musea prošla mezi lety 2014–2016 celkovou obnovou, během níž byly postupně opraveny fasády, střecha, parter, zahrada i hospodářské části dvora. Všechny stavební práce na historické budově byly provedeny velmi šetrně a přípravě i realizaci stavby věnovaly spolupracující subjekty zvýšenou pozornost.

  • Uměleckoprůmyslové museum po dokončení obnovy

    Uměleckoprůmyslové museum po dokončení obnovy

Objekt byl při výstavbě určen a dimenzován především pro výstavní účely, takže disponoval poměrně skromným zázemím. S ohledem na současný několikanásobně větší provoz proto bylo nutné doplnit provozní i sociální zázemí a obnovit dožilé technologie. Hlavní náplň prací ovšem tvořila restaurátorská obnova bohatě zdobených reprezentačních vstupních prostor a výstavních sálů s malbami, bohatou štukovou výzdobou, zlacením, intarzovanými i fládrovanými dveřmi, dobovými svítidly a dalšími uměleckořemeslnými prvky a povrchy.

Kromě toho proběhly v interiéru úpravy směřující k  otevření deseti nových výstavních sálů. Podkroví bylo přizpůsobeno pro kancelářský provoz a příruční depozitáře, přičemž tyto úpravy se neprojevily na střešním plášti budovy a základní rozvrh stavby zůstal zachován. Také uliční fasády muzea zůstaly beze změn, proběhly na nich především údržbové práce, které však výrazně pomohly rehabilitovat fasádní prvky.

Uměleckoprůmyslové museum před obnovou v roce 2012 Uměleckoprůmyslové museum po dokončení obnovy

V roce 2016 tak skončila komplexní rekonstrukce hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea, díky níž se podařilo nejen zachovat a obnovit všechny historické prvky objektu, ale také významně rozšířit výstavní prostory a zvýšit kvalitu prostředí a služeb pro návštěvníky i zaměstnance.

Za hl. město Praha nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Praze

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování bylo navrženo Uměleckoprůmyslové museum v Praze, zastoupené ředitelkou PhDr. Helenou Koenigsmarkovou

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.