Obnova vnějšího pláště Nové radnice v Prostějově

V roce 2016 byla úspěšně dokončena obnova vnějšího pláště budovy Nové radnice. Jde o komplexní konzervační obnovu památky moderní architektury s velkým podílem restaurátorských postupů, provedenou v souladu s autentickým architektonickým řešením stavby.

  • Nová radnice po obnově

    Nová radnice po obnově

Výstavba Nové radnice v Prostějově proběhla v letech 1911–1914 podle plánů architekta Karla Hugo Kepky. Jde o monumentální dvoupatrovou stavbu s asymetricky umístěnou čtyřhrannou věží, v níž se mísí prvky historismu a secese. V interiéru i exteriéru radnice se zachovala bohatá štukatérská, kovotepecká, sochařská a malířská výzdoba.

V roce 2011 byla zahájena náročná komplexní obnova radnice, neboť jednotlivé konstrukce budovy a zejména její vnější plášť vykazovaly rozsáhlá poškození. Některé úpravy provedené v minulém století navíc narušily autentičnost a jednotu původního architektonického řešení, proto šlo mimo jiné o navrácení objektu do podoby co nejbližší původnímu Kepkovu řešení, a to s důrazem na využití tradičních materiálů a technologií.

Detail fasády radnice před obnovou Fasáda Nové radnice v Prostějově po obnově

Nejprve přišla na řadu rekonstrukce radniční věže, která mohla být následně zpřístupněna veřejnosti. Dále proběhla obnova bohatě zdobených interiérů prvního patra a rekonstrukce nádvoří. Na tyto zásahy navázala rekonstrukce balkonů, střech a dvorní fasády. Komplexní opravu Nové radnice loni završila obnova a restaurování omítek průčelní fasády a věže. Fasáda radnice je opatřena bohatou výzdobou, u níž však v minulosti došlo k rozsáhlému poškození originální hmoty umělého i přírodního kamene. Významnou část této fáze obnovy proto tvořily rozmanité restaurátorské práce, které se vedle pískovcových sochařských prvků týkaly například původního kování a vitráží oken a dveří či rozsáhlejších ploch fasády z umělého kamene.

Nová radnice je pozoruhodným a velmi cenným dokladem stavebního a uměleckého řemesla počátku 20. století a svým významem přesahuje prostějovský region. Kvalitně provedenou obnovou se podařilo odvrátit další postupnou degradaci památky a přiblížit se jejímu původnímu architektonickému řešení.

Za Olomoucký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Olomouci

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování bylo navrženo statutární město Prostějov, zastoupené primátorkou RNDr. Alenou Raškovou

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.