Záchrana zříceniny hradu Hartenstein

V roce 2016 se po desetileté obnově otevřel veřejnosti hrad Hartenstein, který se tak opět může stát oblíbeným místem setkávání obyvatel Bochova a cílem turistických výletů. Návštěvníky láká také expozicí zaměřenou na nejnovější poznatky o historii areálu, získané nedávným archeologickým výzkumem.

  • Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

    Letecký pohled na Hartenstein v roce 2014

Hrad Hartenstein nechal před rokem 1473 vystavět majitel bochovského panství Jindřich z Plavna. Jde o ukázku velmi progresivní pozdně gotické pevnosti s promyšleným dělostřeleckým systémem, která sloužila především jako vojenský opěrný bod. Po připojení k panství Andělská Hora roku 1609 hrad zpustl a v 18. století se o něm již dostupné prameny zmiňují jako o zbořeništi. Památka znovu ožila ve 30. letech minulého století – tehdy se totiž město Bochov zasloužilo o její nákladnou a rozsáhlou stavební obnovu. Hartenstein se nakrátko znovu stal oblíbeným turistickým cílem a pro blízké okolí také společenským centrem. S nástupem finanční krize a zejména po vypuknutí druhé světové války však práce ustaly a zříceniny hradu opět pustly.

Karlovarská věž v roce 2004 Karlovarská věž v roce 2013

Chátrání památky se podařilo zvrátit až roku 2006, kdy se město Bochov znovu rozhodlo pro celkovou obnovu. Koncepčně navázala na rekonstrukci z 30. let minulého století, která měla na současnou podobu hradní zříceniny určující vliv. Stavební práce probíhaly s využitím tradičních technologií a v úzké spolupráci s odborníky z Národního památkového ústavu; obnovu navíc doprovázel archeologický výzkum pod vedením prof. Tomáše Durdíka. Po jeho nenadálém skonu se podařilo navázat na dosavadní výsledky práce a po desetileté obnově byl hrad uveden do návštěvnického provozu. Dnes je opět místem setkávání občanů Bochova a cílem turistických výletů. Návštěvníky kromě jiného láká nová expozice představující nejnovější poznatky o historii areálu získané archeologickým výzkumem.

Za Karlovarský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Lokti

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky bylo navrženo město Bochov, zastoupené starostou Miroslavem Egertem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.