Dům čp. 41 v Radimi

Záchrana podsíňového poloroubeného domu z druhé poloviny 18. století v Radimi byla za Královéhradecký kraj za rok 2014 nominována na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Dům, který v minulosti podle místní tradice sloužil jako pazderna, je zajímavý svým dispozičním uspořádáním, které je ve venkovském prostředí zcela neobvyklé, protože napodobuje městské podsíňové domy. Z podsíně se do domu vstupuje do středové chodby, na niž po stranách navazují obytné a hospodářské prostory. Dům má však zároveň i obvyklý vstup do síně dveřmi ze zápraží. Řadu desetiletí chátral bez základní údržby, ačkoli byl stále obývaný. V roce 2008 se zadní část domu dokonce zřítila a hrozil jeho zánik.

V té době Národní památkový ústav a Městský úřad Jičín oslovily obec Radim, zda by se tohoto přinejmenším regionálně unikátního domu ujala. Obec Radim se rozhodla poškozený dům zachránit a využít pro kulturní potřeby obce. Dům odkoupila od původního soukromého vlastníka a spolu s NPÚ podala návrh na prohlášení za kulturní památku. Dům provizorně zajistila a pořídila projektovou přípravu obnovy, která začala v roce 2013.

Zřícená a odstraněná část byla v původních rozměrech nově vystavěna a byla do ní umístěna společenská místnost, dochovaná roubená část s ojedinělou vnitřní dispozicí byla citlivě zrekonstruována a bude sloužit pro prezentaci objektu samotného a k expozičním účelům. Odborná komise NPÚ, ÚOP v Josefově tento záslužný čin obce ocenila a nominovala jej v kategorii záchrana památky na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2014.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.