Výstava Opavské hradby s doprovodnou publikací a programy

Výstava, kterou v opavském Obecním domě pořádala Opavská kulturní organizace ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Slezským zemským muzeem, zveřejnila dlouholetý komplexní výzkum opavských hradeb. Zároveň představila – mnohdy poprvé – jedinečné exponáty, jako například zlatý pečetní prsten ze 13. století nalezený při archeologickém výzkumu hradebního příkopu v opavských Sadech svobody.

Zásadní význam při tvorbě výstavy měla interdisciplinární spolupráce archeologů, historiků, uměleckých historiků i specialistů na zbraně a zbroj, kteří vytvořili ucelený přehled vývoje opavského opevnění. Projekt takového rozsahu k městskému opevnění dosud v žádném městě České republiky neproběhl.

Kromě výpravné publikace tvořily součást výstavy i doprovodné programy – nejen obvyklé komentované prohlídky pro veřejnost, ale i přednášky předních medievistů a odborníků na fortifikace (např. PhDr. Dalibor Prix, CSc., nebo PhDr. Vladislav Razím), komentované procházky po opavských hradbách s originálními tištěnými průvodci a vzdělávací animace pro školy. Výstava měla u odborné i laické veřejnosti značný ohlas a pro velký zájem musela být prodloužena.

Prezentaci výsledků archeologických, stavebně historických, archivních a dalších výzkumů je možné považovat za jednu z klíčových aktivit Opavské kulturní organizace. Výstava Opavské hradby navázala na několik úspěšných projektů, kterými se pořadatelé spolu s dalšími odbornými institucemi snaží prezentovat přístupnou formou témata z dějin města a také výsledky aktuálních archeologických výzkumů.

Z předchozích počinů tohoto druhu lze jmenovat výstavu Předměty vyprávějí…, věnovanou dvěma velkým archeologickým výzkumům v historickém jádru města, nebo výstavu Opavský zámek, která pojednávala o dnes již neexistujícím objektu z přelomu 14. a 15. století, v němž byla rezidence opavských vévodů.

Nominovaná výstava se konala od prosince 2013 do dubna 2014 v Obecním domě v Opavě, publikace vyšla v prosinci 2013. Impulsem pro její uspořádání byla snaha představit obyvatelům Opavy výsledky záchranného archeologického výzkumu z roku 2011 v prostoru městských parků, které v 19. století nahradily jihovýchodní segment městské fortifikace, a odpovědět na tradiční otázku „co se tam vlastně našlo?“. Podobné akce pomáhají ukázat, že finanční prostředky investované do záchranné archeologie nejsou vynaloženy samoúčelně, neboť výsledkem je nepřehlédnutelný posun v poznání dějin města. Značný přínos představují také pro popularizaci a ochranu archeologického dědictví.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byla nominována Opavská kulturní organizace, p. o.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.