Obnova muzea v Bílovci a vytvoření expozice o dějinách města a jeho průmyslu

Barokní štítový dům se šindelovou mansardovou střechou stojí v těsném sousedství zámku v Bílovci. Po obnově, kterou lze označit za příkladnou, slouží budova znovu jako muzeum, město v ní provozuje také informační centrum a konají se zde i kulturní akce.

  • Obnova muzea v Bílovci a vytvoření expozice o dějinách města a jeho průmyslu

    Obnova muzea v Bílovci a vytvoření expozice o dějinách města a jeho průmyslu

Dům pochází z let 1766–1769 a obě jeho patra sloužila jako úřednické byty a kanceláře. Ve 20. letech minulého století se vrchnostenská správa přestěhovala do zámku a po adaptaci bylo v budově zřízeno městské muzeum. V letech 2012 až 2014 prošla budova celkovou obnovou a poté v ní byla zpřístupněna nová stálá expozice vztahující se k historii města včetně historie místní továrny Massag.

Celková obnova byla vedena snahou o zachování co největšího množství autentických prvků a materiálů a předcházel jí dendrochronologický průzkum dřevěných konstrukcí a také restaurátorský průzkum trámů a maleb. Původní barokní krov mansardové z jedlového dřeva, datovaný do let 1764–1766, zůstal zachován. Fasádě se vrátila podoba z počátku 20. století, přičemž její barevnost vychází z průzkumu starších omítkových vrstev.

V interiérech byla obnovena dekorativní iluzivní výmalba architektury z 19. století a šablonová výmalba z počátku 20. století. Dřevěné trámové stropy z 18. i 19 století byly na základě restaurátorského průzkumu uvedeny do původní podoby, následovala repase oken a dveří a zachována byla i kamenná dlažba v přízemí.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ostravě

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot bylo nominováno město Bílovec

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.