Publikace Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945

Dvousvazkové dílo Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 mapuje minulost regionu, na jehož podobě se podepsala zejména druhá polovina 20. století, takže si nese stigmata periferie, sudetoněmeckého prostoru a měsíční krajiny.

S odsunem původního německého obyvatelstva po roce 1945 započala radikální proměna měst a vesnic, destrukce vztahů i devastace hodnot. Povrchové dobývání uhlí pak jen dokonalo zkázu historické, kulturní i přírodní tváře krajiny.

Veřejnost dodnes vnímá Sokolovsko jako uhelnou pánev, tedy krajinu zničenou povrchovou těžbou uhlí, a opomíjí bohatou kulturní historii ovlivněnou specifickými podmínkami určité geografické izolovanosti.

Dvousvazkové dílo je výsledkem několikaleté práce obou autorů, kteří jsou zkušenými badateli v oboru regionální historie. minulost regionu mapuje na 880 stranách a 4500 obrazových přílohách. Bohatou fotografickou dokumentaci v obou svazcích doplňují kresby, akvarely a kresebné rekonstrukce. Poutavá práce představuje nejen ojedinělý badatelský počin, ale především probouzí zájem veřejnosti o historii Sokolovska.

Vladimíru Prokopovi a Lukáši Smolovi, kteří se při svém bádání vrátili před zlomový rok 1945, se podařilo dohledat množství unikátních a nikdy nepublikovaných písemných i obrazových pramenů, které dokládají potenciál tohoto kraje, přibližují jeho kulturní hodnoty a místní umělce.

Bohatou fotografickou dokumentaci v obou svazcích doplňují kresby, akvarely a kresebné rekonstrukce. Poutavá práce představuje nejen ojedinělý badatelský počin, ale především probouzí zájem veřejnosti o historii Sokolovska. Publikaci nákladem ASUZ Březová, s. r. o., vydali Vladimír Prokop a Lukáš Smola ve spolupráci s NPÚ, ÚOP v Lokti v roce 2014.

Za Karlovarský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Lokti

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byli nominováni autoři Mgr. Vladimír Prokop a Bc. Lukáš Smola

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.