Soustavná aktivizační činnost občanského sdružení Omnium ve prospěch záchrany souboru tzv. broumovské skupiny kostelů

Sdružení Omnium připravuje semináře, workshopy, prohlídky a další akce věnované zejména prezentaci a obnově tzv. broumovské skupiny kostelů. Věnuje se i další činnosti ve prospěch záchrany a obnovy drobných památek na Broumovsku a pořádání odborných a popularizačních akcí s nadregionálním významem na podporu pozitivního vztahu laické i odborné veřejnosti k problematice péče o památkový fond. Spolek získal v kategorii prezentace hodnot Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro vza počiny roku 2013.

  • Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově

    Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově

Sdružení Omnium, zastoupené Ing. Jakubem Dědem, úzce spolupracuje s řadou institucí, mezi které patří Římskokatolická farnost – děkanství Broumov, Národní památkový ústav, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ICOMOS, Technické muzeum v Praze, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ústav památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze a další.

Pro život kostelů Broumovska je rozsáhlý projekt stavební obnovy barokních kostelů tzv. broumovské skupiny z dílny Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů včetně aktivit směřujících k obnovení a navrácení života do těchto významných památek. V rámci projektu se uskutečnilo několik akcí pro odbornou i laickou veřejnost. Cílem semináře Termosanace dřevěných konstrukcí, zaměřeného na moderní metody sanace dřevěných konstrukcí napadených dřevokazným hmyzem – horkovzdušné a mikrovlnné termosanace – nebylo pouze představení metod, ale i diskuze nad jejich účinností a možnostmi aplikace v praxi na příkladu krovu kostela sv. Barbory v Otovicích. Akcí určenou zejména studentům a pedagogům Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně byl seminář Dientzenhoferovské stavby na Broumovsku.

Naopak komentované prohlídky kostela sv. Markéty v Šonově u příležitosti požehnání obnově kostela nebo prohlídky kostela sv. Petra a Pavla v Broumově během Noci kostelů byly určeny široké veřejnosti. Komentované prohlídky probíhaly i u příležitosti otevření kostelů sv. Jakuba v Ruprechticích, sv. Martina a sv. Jiří v Martínkovicích, sv. Anny ve Vižňově, Všech svatých v Heřmánkovicích, sv. Barbory v Otovicích, sv. Máří Magdaleny v Božanově a sv. Markéty v Šonově. Všechny prohlídky zavedly návštěvníky i do běžně nepřístupných prostor – krovů, krucht nebo zvonic. Prohlídky kostelů v Ruprechticích a Martínkovicích zahrnovaly také výklad (Ne)tušených souvislostí, principů tradičního stavitelství, způsobu financování staveb barokních kostelů s jejich obecnými dějinami. Jednotlivé stavby a stavební konstrukce posloužily jako názorné pomůcky.

Aktivity sdružení Omnium výrazně pomáhají nejen cílevědomému řešení neutěšeného stavu tzv. broumovské skupiny kostelů, ale všestranně podporují utváření společenského zájmu na ochraně a kvalitní péči o kulturní dědictví. 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.