Spolek přátel hradu Lukova – obnova a prezentace hradu

Spolek přátel hradu Lukova vznikl na jaře roku 1990 a brzy převzal iniciativu a organizaci veškerého dění na jednom z nejstarších středověkých hradů u nás. Zajišťoval fyzicky i odborně velmi náročné záchranné práce, které pomohly stabilizovat nejohroženější části památky, a pořádá i nejrůznější kulturní akce. Netradičními aktivitami se snaží přivést k zájmu o památky a památkovou péči hlavně děti a mládež.

  • Východní čelo hlavního jádra se vstupní věží, současný stav

    Východní čelo hlavního jádra se vstupní věží, současný stav

V roce 2015 oslavil Spolek přátel hradu Lukova 25. výročí založení, a mohl tedy rekapitulovat, co vše se jeho členům za čtvrt století podařilo pro tuto památku udělat. Kromě záchrany a zastřešení vstupní věže, sanace západního paláce se dvěma podlažími klenutých sálů, záchrany severní hradby s opěrnými pilíři, raně gotické brány a věže Svatojánka, což byly akce, které by mohly sloužit jako metodická ukázka kvalitní památkové záchrany torzální architektury, připravili pro návštěvníky tři naučné stezky areálem hradu a vydali několik publikací. Pro veřejnost pravidelně pořádají různé jarmarky či netradiční prohlídky a nezapomínají ani na děti a mládež. Populární jsou tzv. pohádkové dny, především dětem je určena interaktivní expozice v západním paláci věnovaná dobývání hradu v 15. století a žáci místní základní školy například mohou absolvovat nevšední hodinu dějepisu v hradní věži...

Jihovýchodní část hradního jádra před zahájením záchranných prací Jihovýchodní část hradního jádra, dnešní stav

Jubileum spolek loni připomněl velkou výstavou nazvanou výstižně 25 let boje o hrad, na níž prezentoval důležité záchranné práce i svou bohatou činnost pro veřejnost, a představil také odbornou monografii Hrad Lukov: proměny opevněného sídla, jejíž autory Jiřího Holíka, Dalibora Janiše, Janu Langovou a Radima Vrlu váže k památce dlouholetý profesní i osobní vztah. S hlubokou osobní znalostí věci a odbornou erudicí tak v knize shrnují historii hradu i výsledky stavebněhistorického a archeologického bádání včetně přehledu záchranných a kulturních aktivit na Lukově.

Oslavy pětadvaceti let fungování vyvrcholily žehnáním kaple, která upomíná na existenci středověkého hradního kostela (objev torza omítky s motivem vysvěcovacího kříže, potvrzující hypotézu o existenci sakrální stavby na hradě, byl na cenu NPÚ nominován už loni) a je dalším příspěvkem k důstojnému využití památky.

Za Zlínský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Kroměříži 

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byl navržen Spolek přátel hradu Lukova s předsedou Ing. Jiřím Holíkem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.