Obnova a restaurování kaple sv. Isidora v Křenově u Svitav

V roce 2004, kdy se hřbitovní kaple sv. Isidora v Křenově stala majetkem obce, byla v havarijním stavu. Zdi a klenby se rozestupovaly, trámy napadla dřevomorka a zatékající voda poškodila vnitřní výzdobu. Kaple byla nejprve staticky zajištěna, poté proběhla výměna krovu a celková obnova včetně střechy a fasád. Na základě průzkumu a dochovaných archivních fotografií se následně podařilo restaurovat a rekonstruovat ojedinělou interiérovou sochařskou a malířskou výzdobu.

  • Nanebevzetí Panny Marie ve středu kupole

    Nanebevzetí Panny Marie ve středu kupole

Kaple sv. Isidora v Křenově byla vybudována v roce 1707 z iniciativy místního faráře a mecenáše Johanna Benedikta Schindlera. Má bohatě zdobený interiér s mramorovanými sdruženými pilastry nesoucími mohutnou korunní římsu, na které sedí andílci s hudebními nástroji a na niž nasedá kupole se štukovou akantovou výzdobou a figurálními malbami. Ve středu kupole je ztvárněno nanebevzetí Panny Marie, po stranách je devět kůrů andělských s nápisy. Sv. Isidora na čelní stěně nad hlavním oltářem doplňují Adam s rýčem, Eva s jablkem a pravděpodobně sv. Vít a sv. Jenovéfa Pařížská s pastýřskou holí a ovečkou u nohou. Křížovou klenbu sakristie zdobí štuky s vegetabilními motivy a symboly čtyř ročních období.

Dendrochronologický průzkum vzorků stupňů na kruchtu určil, že stromy k jejich výrobě byly pokáceny roku 1706, a nápis na zadní straně zděné menzy hlavního oltáře „1707 GRUNSTEIN“ letopočet předpokládaného dokončení stavby potvrdil. Archivní průzkum nezjistil, kdo je autorem malířské výzdoby. Někdy se uvádělo jméno Jan Kryštof Handke, který v roce 1729 pracoval v nedalekém kostele sv. Jana Křtitele, avšak podle názoru restaurátorů se na výzdobě kaple podíleli minimálně dva malíři.

Hřbitovní kaple v Křenově před obnovou Kaple sv. Isidora, stav po obnově

Poté co se kaple stala majetkem obce Křenov, započaly práce na kompletní obnově. Nejprve se ji podařilo staticky zajistit a po provizorním zastřešení byly vyměněny krovy. V následujících letech dostala kaple břidlicovou krytinu, opravila se fasáda, vstupní schodiště a restaurováním prošly náhrobní desky na fasádě či ostění vstupních dveří. Po  průzkumu maleb a štukové výzdoby přišlo v roce 2013 na řadu jejich restaurování. Díky archivním fotografiím bylo možné restaurovat a rekonstruovat malby, figury andílků na korunní římse, její tvar včetně barevného řešení, štukovou výzdobu pilastrů i postavy světců a biblických prarodičů v nikách. Náročným a citlivě provedeným restaurováním byla v roce 2015 záchrana ojedinělé a jedinečné sochařské a malířské výzdoby dokončena.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi obec Křenov, starosta Jaroslav Štefl a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Litomyšl

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.