Činnost spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV

Pevnost Josefov paradoxně nikdy velké obléhání nezažila a roku 1888 byla zrušena. Neudržované opevnění se časem dostalo do havarijního stavu. O jeho záchranu, obnovu a prezentaci se zasloužila skupina nadšenců sdružených ve spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, jehož členové od roku 1994 unikátní dělostřeleckou pevnůstku včetně souvisejících konstrukcí a ploch obnovují. Kromě toho pořádají veřejné akce zaměřené na popularizaci vojenských témat a historie ve snaze oživit silnou vojenskou tradici Josefova.

  • Boj o pevnost, akce spolku Ochránci pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, červenec 2015

    Boj o pevnost, akce spolku Ochránci pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, červenec 2015

Pevnost Josefov, vybudovaná v letech 1780–1787 v místě původní vsi Ples, získala jméno po svém zakladateli, císaři Josefu II. Její obranné prvky, vycházející ze způsobu boje a obrany na konci 18. století, se po zrušení pevnosti roku 1888 přestaly udržovat a chátraly. Ani fakt, že Josefov se v roce 1971 stal městskou památkovou rezervací, tento stav nezměnil. Přestože pevnost je částečně využívaná, opevnění byla – a některá nadále jsou – v havarijním stavu, zarostlá hustou náletovou vegetací.

Dobrovolnické skupiny zaměřující se na záchranu pevnosti se začaly formovat už v 80. letech 20. století, ale o změnu se nejvýrazněji zasloužila až skupina nadšenců sdružených ve spolku Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV. Unikátní dělostřelecký ravelin s reduitem i budovy, konstrukce a plochy, jež s ním souvisí, obnovují od roku 1994. Postupně odstranili náletovou zeleň a několik nevzhledných účelových hal, rekonstruovali strážnici, prachárnu, dělostřelecká kasemata s nájezdovými rampami. Podle dobové dokumentace rovněž dostavěli části chybějících hradebních konstrukcí a postarali se o nezbytné zajištění stájí. Spolek sbírá a shromažďuje autentické prvky z výbavy pevnosti, jako jsou vrata, zbraně a podobně, a tisíce hodin odpracovaných na dobrovolnické bázi věnuje tomu, aby se ravelinu – jedinému tohoto typu, který se v pevnosti zachoval – vrátila původní podoba.

V roce 2014 získali členové spolku do vlastnictví i přilehlý zanedbaný bastion, který vyklidili a po odstranění některých novodobých nevhodných stavebních zásahů jej otevřeli pro veřejnost. Instalovali zde rovněž výstavu připomínající historii československých legií – a také začali pečovat o další památku, městskou tzv. Traxlerovu sýpku. Nevyužívanou a neudržovanou budovu rovněž vyklidili a už v dubnu 2015 v ní instalovali expozici historie vojenské lékařské péče a výstavu plánové dokumentace pevnosti Josefov.

U zrodu spolku byla myšlenka na postupnou obnovu pevnostního ravelinu, ovšem činnost se postupně rozrůstala o aktivity spojené s oživováním vojenské tradice Josefova a s popularizací vojenské historie. Spolek pro ně využívá areál ravelinu a objekty ve své správě, které prezentuje tematickými přednáškami a výstavami i atraktivními akcemi v historických uniformách, jako jsou třeba střelby z historických kanonů a podobně.

Za Královéhradecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Josefově

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byl navržen spolek zastoupený předsedou Milanem Libichem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.