Revitalizace klášterního komplexu v Broumově

Části areálu benediktinského kláštera v Broumově byly ještě nedávno v havarijním stavu. Na základě dohody benediktinského řádu a Agentury pro rozvoj Broumovska mohla koncem roku 2012 začít celková obnova zahrnující revitalizaci klášterní zahrady a příkladnou památkovou obnovu interiérů kláštera a prelatury včetně restaurování nástěnných maleb. V dubnu 2015 byly revitalizované prostory otevřeny veřejnosti.

  • Broumovský klášter

    Broumovský klášter

Benediktinský klášter v Broumově je národní kulturní památkou. Vrchol slávy zažíval ve druhé polovině 17. a v 18. století za opata Otmara Zinkeho, kdy pro benediktiny pracoval Kilián Ignác Dientzenhofer. Na Broumovsku se tehdy rodilo mimořádné architektonické dílo – včetně barokní podoby kláštera a tzv. broumovské skupiny kostelů.

Po druhé světové válce začal klášter výrazně upadat. V dubnu 1950 se z něj stal internační tábor pro řeholníky a pak pro řeholnice, v roce 1974 v něm bylo zřízeno ostře sledované archivní pracoviště. V části prelatury sídlí od roku 1980 Muzeum Broumovska. Po roce 1989 byly budovy a zahrada kláštera restituovány. Postupně se podařilo otevřít návštěvnický okruh a nejvýznamnější části kláštera zpřístupnit veřejnosti. S pomocí programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury byla již v 90. letech zahájena postupná obnova týkající se zejména fasád. Některé vnitřní prostory neměly využití, a tak se části areálu dostaly do havarijního stavu – především klášterní zahrada, ale také klenby v knihovně či dřevěné konstrukce, které napadla dřevomorka.

Klášterní zahrada v roce 2010 Zahrada po obnově o dvanáct měsíců později, tedy v roce 2015

Obrat nastal díky dohodě benediktinského řádu a Agentury pro rozvoj Broumovska, na jejímž základě začala příprava celkové obnovy kláštera. V roce 2012 získalo opatství dotaci z integrovaného operačního programu přesahující 200 milionů korun na první etapu revitalizace kláštera a následně mohla začít příkladná památková obnova. Téměř polovina interiérů kláštera a prelatury prošla šetrnou obnovou všech dochovaných autentických konstrukcí. Do jara 2015 se podařilo odstranit havarijní stav dřevěných konstrukcí napadených dřevomorkou i klenby v knihovně s poškozenou nástropní malbou od Jana Karla Kováře (1709–1749), která prošla restaurováním. Odkryty a restaurovány byly také další nástěnné malby v sále a dvou saloncích a náročnou obnovou prošla zchátralá zahrada včetně domků zahradníka a kuchaře, skleníku, vodárny, kuželníku, pomníku opata Jakuba II. Chmela, kašny, sochy sv. Josefa, zdí, brány a mostu.

Zahrada a revitalizované prostory kláštera mohly být slavnostně otevřeny 22. dubna loňského roku. Obnovené části klášterní budovy budou sloužit vzdělávacímu a kulturnímu provozu. Obnova kulturního dědictví, nezbytné úpravy a nové využití se tak propojily do fungujícího a kultivovaného celku, který zachovává dědictví minulosti, ale zároveň se otevírá současným potřebám společnosti.

Za Královéhradecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Josefově

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování byli navrženi Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, zastoupené převorem-administrátorem P. Petrem Prokopem Siostrzonkem, a Agentura pro rozvoj Broumovska, zastoupená Janem Školníkem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.