Výstava Bez hranic: Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí ve Valdštejnské jízdárně v Praze

Unikátní expozice představila vynikající díla gotického období z celé krušnohorské oblasti – památky sochařské i malířské, liturgické předměty z ušlechtilých kovů, liturgické knihy či díla, jež byla dekorativní součástí architektury, ale také předměty související s dolováním, mince či medaile zhotovené v jáchymovské mincovně. Zážitek umocnilo členění expozice do oddílů věnovaných jednotlivým městům severočeského regionu, jejichž historická paměť je mnohde takřka vymazána.

  • Záběr z expozice ve Valdštejnské jízdárně v Praze

    Záběr z expozice ve Valdštejnské jízdárně v Praze

Města v Krušnohoří, která tvořila zázemí pro život na horách, prosperovala ve vrcholném a pozdním středověku především zásluhou horní činnosti rozvíjející se na české i saské straně. Z Prahy přes ně vedly dvě obchodní cesty – tzv. labská do Drážďan a tzv. saská přes Louny a Most do Freibergu, což zaručovalo bohatou obchodní, umělecké i kulturní výměnu. Rostoucí ekonomická síla královských Litoměřic, Ústí nad Labem, Loun, Žatce, Mostu, Teplic i poddanského Chomutova, Děčína či Kadaně a stejně tak majetkové poměry šlechty, klášterů i jednotlivců se totiž v 15. a na počátku 16. století projevily potřebou umělecké reprezentace.

 

Expozice Bez hranic: Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, instalovaná ve Valdštejnské jízdárně v Praze od 27. listopadu 2015 do poloviny března následujícího roku, představila na dvě stovky unikátních gotických sochařských a malířských děl, liturgických předmětů, jako jsou například kalichy, monstrance nebo relikviáře, ale také motyky, kladívka, kahance nebo jáchymovské tolary a medaile prezentované v samostatných oddílech věnovaných horním městům (Jáchymov, Krupka) a horní činnosti cisterciáckého kláštera v Oseku. Výstava pomohla oživit kulturní paměť, která výrazně určila současnou podobu severozápadních Čech, a posílit identitu míst, jež byla mnohdy v průběhu překotných událostí dvacátého století zapomenuta nebo trvale poznamenána poválečným vysídlením německého obyvatelstva a povrchovou těžbou uhlí. Úspěšná akce byla výsledkem mnohaletého výzkumu historiků a historiků umění z Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a Filozofické fakulty UK v Praze a jedním z výstupů programu NAKI.

Za Ústecký kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem

Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot byli navrženi doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (autorka výstavy), PhDr. Jan Klípa, Ph.D., a Mgr. Štěpánka Chlumská (kurátoři za NG v Praze)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.