Restaurování sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty na Masarykově náměstí ve Stříbře

Barokní sloup se sochou Panny Marie Immaculaty vznikl v letech 1715 až 1740. Významná sochařská památka byla na počátku našeho století v havarijním stavu, proto město rozhodlo o jejím restaurování. Osazením kopie sochy sv. Rozálie byla loni několik let probíhající celková obnova sloupu dokončena.

  • Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty ve Stříbře (detail)

    Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty ve Stříbře (detail)

Původní bohatá sochařská výzdoba památky, která byla vysvěcena roku 1762, je zřejmě dílem plzeňských barokních sochařů Kristiána a Lazara Widemannových (Widmannových). Kromě českých zemských patronů a dalších svatých ochránců (sv. Florián, sv. Roch či sv. Šebestián) jsou součástí výzdoby i sv. Antonín Paduánský a sv. Františka z Pauly, což patrně souvisí s kláštery ve Stříbře a v Tachově-Světcích, a v horní etáži sv. Barbora, sv. Rozálie, sv. Máří Magdaléna a sv. Terezie z Ávily. Sloup prošel několika opravami, především v průběhu 19. století. Roku 1894 sochařskou výzdobu obnovil, výrazně doplnil a částečně nahradil chebský sochař Karel Wilfert starší. Přesto byl stav památky ještě před několika lety havarijní a kromě razantních poškození sochařské výzdoby byla narušena také statika.

Restaurování barokní památky, financované především z rozpočtu města Stříbra, začalo v roce 2012 a trvalo řadu let. Restaurátor Karel Granát pracoval na obnově architektonických prvků sloupu, restaurátor Jaroslav Šindelář se věnoval sochařské výzdobě. Na jaře roku 2013 byly všechny architektonické prvky opraveny, sestaveny a osazeny, poté se na své původní místo začaly vracet restaurované sochy. V roce 2015 byla na sloup jako poslední osazena kopie sochy sv. Rozálie, jejíž originál je deponován v městském muzeu. Bylo tak úspěšně dokončeno zdařilé a komplexní restaurátorské dílo provedené s důrazem na zachování všech rozpoznaných památkových hodnot, jež pomohlo zachovat jednu z dominant památkové zóny Stříbro.

Za Plzeňský kraj nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Plzni

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování bylo navrženo město Stříbro, zastoupené starostou Bc. Karlem Lukešem

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.