Rekonstrukce a nová expozice Maiselovy synagogy v Praze

Koncem 16. století byla Maiselova synagoga nejhonosnější a největší budovou pražského židovského ghetta. V průběhu revitalizace byla stavba mezi lety 2013 až 2015 odvlhčena a prošla komplexní obnovou včetně restaurování. Pro návštěvníky je v ní nově zpřístupněna expozice mapující dějiny českých Židů od 10. do 18. století a multifunkční veřejné auditorium.

  • Maiselova synagoga po obnově

    Maiselova synagoga po obnově

Původně renesanční budova v Maiselově ulici v Praze-Josefově byla dokončena roku 1592 jako soukromá synagoga židovského obchodníka a mecenáše Mordechaje Maisela, který ji v závěti odkázal pražské židovské náboženské obci. V roce 1689 vyhořela při požáru ghetta a při následné opravě byla výrazně zmenšena. Dalšími úpravami prošla v 19. století, naposledy v souvislosti s asanací Josefova podle projektu Alfreda Grotta v letech 1892–1894 a kolem roku 1900, kdy získala dnešní neogotickou podobu. V letech 1920–1942 v ní sídlila židovská obecná škola. V synagoze s nespornou architektonickou hodnotou, která dnes leží hluboko za novou uliční čarou mezi obytnými domy, je dnes část expozic Židovského muzea v Praze.

Interiér Maiselovy synagogy, 2005 Interiér synagogy po obnově

V letech 2013 až 2015 se budova dočkala komplexní obnovy, při níž získala pod pečlivým dohledem orgánů památkové péče a za vzorné spolupráce všech zúčastněných zpět neogotickou podobu z roku 1905. Po odvlhčení dostala novou fasádu (včetně štítů domů čp. 76 a 62), restaurátorsky byly obnoveny uměleckořemeslné prvky, například aron, vstupní portál, vitráže, ozdobné mříže, zábradlí a truhlářské prvky, a obnovena byla i barevnost stěn interiérů. Revitalizace financovaná ze zdrojů Židovského muzea v Praze navíc přinesla Maiselově synagoze moderní stálou expozici nazvanou Židé v českých zemích, 10.–18. století (včetně nového zázemí pro návštěvníky) a také multifunkční auditorium pro programy komorního charakteru, jako jsou koncerty, divadelní představení, projekce či diskusní setkání.

Za hl. m. Praha nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Praze

Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování bylo navrženo Židovské muzeum v Praze (stavebník, investor)

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.