Velikonoce na památkách lákaly návštěvníky. Přišlo jich víc než 140 tisíc

Státní zámek Lysice

Velikonoční prohlídky a mimořádný program na státních hradech, zámcích a dalších památkách ve správě Národního památkového ústavu navštívilo víc než 140 tisíc lidí. Památky byly otevřené po celé velikonoční svátky. Od 2. dubna přecházejí na pravidelný sezonní režim.

Od pátku 29. března až do Velikonočního pondělí navštívilo státní hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu celkem 144 tisíc návštěvníků. To je o pětinu víc než během loňských Velikonoc a o 10 % víc než v roce 2022. Od ledna (1. 1. – 1. 4.) pak na objekty NPÚ přišlo celkem 257 tisíc turistů.

Zájem o hrady a zámky se postupně zvyšuje. V loňském roce na památky NPÚ přišlo celkem 4,2 milionu návštěvníků. Větší zájem zaznamenaly i objekty otevřené celoročně. Během ledna a února 2024 je navštívilo o 17 % turistů víc než ve stejném období loni. Meziroční srovnání prvních tří měsíců roku ukazuje takřka trojnásobný nárůst počtu návštěvníků, což je dáno mimo jiné i Velikonocemi a zahájením sezony na státních památkách už 28. března.

Státní hrady a zámky od 2. dubna přecházejí na pravidelný sezonní režim. Prohlídky nabízejí ve vybraných dnech podle rozpisu zveřejněného na svých webových stránkách. Tam je možné si také zakoupit vstupenky. K jejich nákupu lze využít i dárkové poukazy NPÚ Na památku.

Letošní rok bude na vybraných památkách ve znamení Habsburků. Dlouhodobý projekt Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, ke kterému se připojují i další vědecké, paměťové či odborné instituce, města, obce a vlastníci památek, letos představí jak Habsburkové, a to zejména reprezentanti toskánské panovnické linie, bydleli v Čechách a na Moravě v 18. až 20. století. Zaměřuje se na ty členy rodu, kteří v Čechách a na Moravě pobývali dlouhodobě a měli tady svá zázemí a domovy. Hlavními objekty letošního ročníku budou státní zámky Zákupy, Ploskovice a Konopiště. Tato bývalá habsburská sídla spojuje autenticita a mimořádná zachovalost zámeckých interiérů.

Na státním zámku Zákupy Národní památkový ústav představil tři nově vyinstalované místnosti v prvním patře severního křídla. Prostory nebyly doposud nikdy přístupné veřejnosti a poslední desítky let sloužily jako depozitáře. Pod novodobými nátěry stěn a stropů z doby po roce 1918 byly nalezeny druhorokokové výmalby vytvořené na počátku 50. let 19. století významným malířem Josefem Navrátilem a jeho pomocníky. Dvě místnosti jsou zařízeny jako ložnice a salon lantkraběnky Terezie z Fürstenbergu, která měla funkci hofmistryně císařovny Marie Anny Karolíny, manželky Ferdinanda Dobrotivého. Třetí místnost je zařízena jako hostinský pokoj pro olomouckého arcibiskupa a kardinála Bedřicha z Fürstenbergu, který býval ve třetí čtvrtině 19. století u zbožného císařského páru častým a vítaným hostem.

Státní zámek Konopiště nabízí letos cyklus večerních prohlídek zaměřený na nejvýznamnější Habsburky. Představí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí rodiny Františka Ferdinanda d'Este. Trasa povede komnatami, které se běžně nezpřístupňují.

Začátkem letních prázdnin se návštěvníkům otevře reinstalované piano nobile státního zámku v Ploskovicích. Cílem je vrátit místnosti do podoby roku 1853 tak, jak byly zařízeny pro excísaře Ferdinanda V. a jeho manželku Marii Annu.

V rámci projektu Po stopách šlechtických rodů 2024: Habsburkové – domovem i v Českých zemích vydá Národní památkový ústav odbornou publikaci k zámkům Ploskovice a Zákupy. 24. srpna se uskuteční Hradozámecká noc s hlavním stanem na zámku Konopiště.

Letošní návštěvnická sezona přinese pro návštěvníky řadu dalších novinek. Obnovenou barokní lékárnu včetně dobových herbářů a původního vybavení, například lisu na rostliny nebo laboratorních vah a dalších zajímavostí, si mohou prohlédnout návštěvníci kláštera Zlatá Koruna. Na státním zámku Lysice skončila obnova zahrady a celková rekonstrukce všech objektů zahradnictví včetně jedinečné technické památky – fíkovny s posuvnou střechou. Nový návštěvnický okruh na státním zámku Uherčice představí od konce dubna obnovené zámecké interiéry 1. patra východního křídla. Jejich dochovaná umělecká výzdoba patří k nejhodnotnějším prvkům celého areálu. Nové prohlídkové trasy a prostory se otevřou pro návštěvníky na státním zámku Litomyšl. Od června to bude prohlídková trasa Novinky po rekonstrukci a expozice Proč je zámek UNESCO. Od července pak budou moci navštívit i historickou kuchyni a zámeckou věž. Kompletní obnovou, včetně restaurování interiérů, nástěnných maleb, mechanismu tzv. kouzelného stolečku a grotty, prošel Letohrádek Bellaria na státním hradu a zámku Český Krumlov a od září ho představí nová návštěvnická trasa.