Vedoucí správy památkového objektu – kastelán/ka státního zámku Krásný Dvůr

Národní památkový ústav je vysoce odbornou a prestižní výzkumnou státní institucí, která má jedinečné poslání v oblasti ochrany a prezentace kulturního dědictví České republiky. Ve správě Národního památkového ústavu je rovněž unikátní soubor státních hradů, zámků a jiných památkových objektů. Ředitel NPÚ, územní památkové správy v Praze vypisuje výběrové řízení na jmenovanou vedoucí pozici: vedoucí správy památkového objektu – kastelán/ka státního zámku Krásný Dvůr

Požadujeme:

 • řídicí schopnosti, zkušenosti s krizovým řízením
 • vedením pracovního týmu (min. 7 zaměstnanců)
 • praxi v ekonomickém řízení
 • tvůrčí osobnost s koncepčním myšlením
 • komunikační schopnosti
 • zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 • aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
 • uživatelskou znalost práce na PC včetně MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič / ka
 • trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu
 • prokazatelnou praxi ve vedoucí pozici min. 3 roky
 • znalost práce v oblasti správy a údržby památkového objektu
 • zkušenosti s návštěvnickým provozem
 • znalost problematiky státní památkové péče a péče o mobiliární fondy
 • praxe v příspěvkových organizacích státu, kraje nebo obce

Nabízíme:

 • platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (max. 12. platová třída)
 • pracovní poměr na dobu 1 roku založený jmenováním s předpokladem následného prodloužení až na dobu neurčitou
 • pět týdnů dovolené, tři dny indispozičního volna
 • mobilní telefon s výhodným tarifem
 • peněžitý příspěvek na stravování
 • stabilitu státní příspěvkové organizace
 • zajímavou práci v přední kulturní a výzkumné instituci v prostředí kulturní památky
 • volné vstupy na hrady a zámky ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky

Místo výkonu práce: Krásný Dvůr

Předpokládaný termín nástupu: jmenování do funkce dle dohody

Uchazeči o místo doručí přihlášku výhradně v písemné podobě do 5. dubna 2024 do 8 hod. v zalepené obálce na adresu:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Oddělení personalistiky a mezd

Podmokelská 1/15

400 07 Ústí nad Labem

Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – kastelán/ka SZ Krásný Dvůr“

 

Součástí písemné přihlášky musí být:

 • strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail a s údaji prokazujícími splnění požadavků kladených obsazovanou pozici
 • motivační dopis v českém jazyce
 • strukturovaný návrh koncepce rozvoje provozu, prezentace, údržby a obnovy zámku Krásný Dvůr v rozsahu max. 5 A4
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (uchazeč může odkázat na shodný dokument ve svém osobním spisu uložený u Národního památkového ústavu, pokud již není součástí osobního spisu uchazeče u Národního památkového ústavu

Zasláním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na: https://www.npu.cz/ochrana-osobnich-udaju

Informace o výběrovém řízení:

Výběrové řízení bude vícekolové. 1. kolo proběhne administrativním výběrem uchazečů pro osobní pohovory, které proběhnou ve 2. kole. Pohovory budou vedeny v rozsahu činností kastelána, které jsou uvedeny metodice KADLEC, Miloš et al. Rukověť kastelána: metodika řádné správy památkového objektu zpřístupněného veřejnosti. Praha: Národní památkový ústav, 2022. 121 stran. ISBN 978-80-906784-5-3. Druhé kolo pro vybrané uchazeče proběhne v týdnu od 15. dubna 2024 do 19. dubna 2024.

Kontaktní osoba pro uchazeče je Pavlína Pšenáková, psenakova.pavlina@npu.cz, 778 492 923.

Národní památkový ústav je oprávněn zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Praha dne 11. března 2024

 

Petr Spejchal

ředitel územní památkové správy v Praze