Zprávy památkové péče 3/2022

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

155

catalog Tištěná verze

205 Kč

skladem

Koupit

Číslo 3/2022 časopisu Zprávy památkové péče je tematicky rozmanité bez jednoho zastřešujícího zaměření. Studie v rubrice In medias res otevírají diskusi nad aktuálními tématy české památkové péče. Autorka úvodní studie Kateřina Adamcová věnuje pozornost tzv. Richtrovu domu na Malém náměstí v Praze 1 a jeho fasádě. Dospívá k zobecňujícím závěrům týkajícím se hodnoty stáří a její funkce v dnešní společnosti a péče o památky. Historik umění Jan Dienstbier píše o dodnes nerestaurovaných nástěnných malbách na zámku Žirovnice. Lukáš Slabý se ve své studii pokouší i přes nedostatek pramenných informací rekonstruovat podobu zámku Konopiště v 90. letech 19. století, kdy ho obýval korunní princ František Ferdinand d´Este.

Od roku 2020 otiskujeme články z volného cyklu mapujícího obytnou výstavbu v prvních desetiletích 20. století v Brně. Tentokrát autoři zaměřili pozornost na Brno-Husovice. Další studie se zaměřuje na vlivy mezinárodní architektury v československých funerálních stavbách. Z volného cyklu je i další studie věnovaná pražskému metru, tentokrát jeho budování v 80. letech 20. století.

Číslo 3 / 2022 Zpráv památkové péče se také obsáhle věnuje novému stavebnímu zákonu. Autor Martin Zídek na něm i přes mnohdy kritický postoj k zákonu jako celku nalézá dílčí pozitiva. Zatímco podoba stavebního zákona je pro praxi památkové péče zcela zásadní, zákon o dobrovolnické službě z roku 2003 se může jevit jako téma spíše okrajové. Jak ale ukazuje článek Dobrovolnictví a spolupráce s místními komunitami na památkových objektech pod správou NPÚ, i tato oblast může mít pro záchranu a údržbu památek nemalý dopad, dokonce i ekonomický. Poslední příspěvek v rubrice In medias res zpracovává ryze aktuální téma, které otevřela kůrovcová kalamita v posledních letech. Rozebírá možnosti využití dronů v archeologii a památkové péči při dokumentaci kůrovcové kalamity a památek zasažených masivním odlesňováním, a to na příkladu Kraje Vysočina.