Pamatují Napoleona (I). Struktury umělecké (re)prezentace Napoleona Bonaparta a osobností jeho doby

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, francouzsky

Počet stran:

264

ISBN:

978-80-7480-159-4

catalog Tištěná verze

550 Kč

skladem

Koupit

Napínají se svaly vzpínajícího se koně a kopyta energicky máchají ve vzduchu; v sedle se zvedá znovuzrozený héros svírající opratě svého osudu a s pozdviženou rukou ukazuje směr tažení „vpřed“ k naplnění svých cílů. V jeho herojském obrazu se mezi sebou sváří všechny dimenze, které definují jeho charisma – monumentalita, energičnost, dramatičnost i tragika. Matrice heroismu za zvuku Beethovenovy Eroiky se spirálovitě otáčí k vítězům, ale i k těm, kteří hrdinsky padli a později byli vzkříšeni v historické paměti s hlavou ověnčenou vavříny. Héros se promítá v obrazu héroů, jeden se stává předobrazem toho druhého. Ke slovu se tak dostávají příznačné osobnosti a především signifikantní napoleonika, která ve strukturách historické paměti přežívají jako nadčasové entity, svědkové minulosti, o níž promlouvají, a která již z podstaty svého vzniku „pamatují Napoleona“. Na scénu ve strukturách umělecké (re)prezentace vstupují Napoleon Bonaparte (1769–1821), Józef Antoni Poniatowski (1763–1813) a Gebhard Leberecht Blücher von Wahlstatt (1742–1819).

První díl knihy Pamatují Napoleona je volným pokračováním knih Zrcadlo moci Třináctá komnata Napoleonova, analyzujících formování obrazu Napoleona Bonaparta v umění a odraz napoleonské epochy ve fondech hradů a zámků České republiky. Kniha se vedle Napoleonovy (re)prezentace zaměřuje rovněž na další významné osobnosti Napoleonovy doby, které přitahovaly pozornost umělců v různých evropských zemích a zůstaly spjaty také s českým prostředím. Výzkum artefaktů v českých hradozámeckých fondech byl realizován komparativní metodou v kontextu kulturního dědictví uchovávaného v příslušných zahraničních paměťových institucích či ve vybraných privátních sbírkách. Recenzovaná monografie je výsledkem výzkumného úkolu podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Obsah:

  • OUVERTURA / Damnatio memoriae? Napoleon Bonaparte a jeho (H)Eroika na scéně historické paměti
  • DĚJSTVÍ I / Začátek finále: „Lipský koncert“ aneb „Finále“ nové velké herojské opery pro císaře Napoleona I.
  • DĚJSTVÍ II / Koruna vlnami Visly a Halštrova spletená: Na paměť maršála Józefa Antoniho Poniatowskeho
  • DĚJSTVÍ III / Hrdinovi dne krásnou svíci: Triumfy a mýty polního maršála Gebharda Leberechta Blüchera
  • DĚJSTVÍ IV / V poryvech alpské symfonie: Hannibal? Carolus Magnus? Bonaparte!
  • POSTLUDIUM

Resumé / Summary

Literatura a prameny

Seznam zkratek

O autorovi