Židovské hřbitovy na jihu Čech

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

384

ISBN:

978-80-85033-97-7

catalog Tištěná verze

650 Kč

Rozebráno

Jakou paměť v sobě nesou symboly a texty zachované na náhrobcích židovských hřbitovů? Dají se informace, které předávají dalším generacím, srovnat se svědectvím jiných pramenů zachycujících stopy života židovských komunit na jihu Čech? V průběhu 20. století mnohé z těchto památek podlehly cílené devastaci i lhostejnému nezájmu. Přesto lze v jihočeském regionu nalézt téměř deset tisíc židovských náhrobních kamenů pocházejících z 16. až 20. století.

Cílem této fotograficky bohatě vybavené publikace je představit jihočeské židovské hřbitovy na základě několikaleté dokumentace současného stavu a dlouhodobého archivního průzkumu 43 lokalit na historicky vymezeném území Prácheňského a Bechyňského kraje, které jsou dnes administrativně součástí Jihočeského kraje. Vedle souhrnných pojednání o různých aspektech zakládání a provozování těchto areálů či shrnutí epigrafických zvyklostí nápisů i symboliky a ikonografické výzdoby židovských náhrobků, kniha zachycuje i velké množství místních specifik. Ke každé ze zkoumaných lokalit autoři shromáždili mimo jiné informace o počátcích místního židovského osídlení i hřbitova samého, přehled nejstarších dochovaných náhrobků a pokusili se na základě komparace písemných a hmotných pramenů o mikrohistorii významnějších židovských rodin. Celkový obraz spoluvytvářejí i výběrové edice hebrejských textů na náhrobcích doplněné jejich českými překlady. Kniha byla vydána v rámci reprezentativní ediční řady Monumenta, svou komplexností a hloubkou záběru se stává výzvou pro následování i v dalších regionech České republiky.

Obsah:

Úvodem

Židovské hřbitovy v jihočeských souvislostech

  • Z dějin židovského osídlení v českých zemích
  • Zakládání hřbitovů na jihu Čech
  • K novodobé historii jihočeských hřbitovů
  • Symbolika na náhrobních kamenech
  • Náhrobní nápisy
  • Osudy jihočeských hřbitovů ve 20. století

Katalog židovských hřbitovů na jihu Čech

Mapa židovských hřbitovů s dochovanými náhrobky

Počty dochovaných náhrobků

Nejstarší dochované náhrobky

Rabíni a rabináty

Významné osobnosti zmíněné v textech náhrobků před rokem 1850

Kameníci a kamenické dílny

Slovníček vybraných pojmů

Seznam vyobrazení

Použité zkratky

Literatura a prameny

Zusammenfassung / Summary

Místní rejstřík