Památky jižních Čech 6

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Počet stran:

224

ISBN:

978-80-85033-56-4

catalog Tištěná verze

250 Kč

Rozebráno

Šesté pokračování sborníku Památky jižních Čech opět přináší rozsáhlejší studie i drobnější zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji. Nově je zahrnut oddíl krátkých aktuálních informací o nově prohlášených památkách i nejvýznamnějších průzkumech, opravách a restaurování.

Medailony věnované dějinám jihočeské památkové péče se tentokrát věnují dvěma památkářským osobnostem spojeným se schwarzenberskou stavební a archivní správou v první polovině 20. století: Janu Sedláčkovi a Karlu Tannichovi. Předchází jim výsledek archivního průzkumu okolností, které vedly k bourání věží středověkého opevnění Českých Budějovic.

Delší texty rozkrývají fakta o – ve své době vážně míněných – záměrech doplnění kaskády vltavských přehrad a zaplavení významného množství památek, dále úspěšné restaurování proslulé nástěnné malby s pozdně gotickými tanečníky na hradě Zvíkov či dlouhé anabázi barokních knihovních skříní pocházejících z komunisty zrušeného kláštera Lnáře. Mezi obsáhlejšími studiemi zaujmou texty o historii a současném stavu Kolenecké obory (David Tuma), židovském hřbitově v Jindřichově Hradci (Iva Steinová), renesančních stavitelích zámku Komařice (Jan Salava) a zejména rozsáhlý chronologicky koncipovaný přehled o jihočeských historických zvonech (Radek Lunga).

Ze zpráv o aktuálním dění je možno upozornit na dokumentaci hraničních kamenů v Novohradských horách a na Šumavě, průzkum českokrumlovských stavebních plánů z let 1780–1850, restaurování historických divadelních opon z Radomyšle, Bavorova a Netolic či nálezy dříků renesančních pohárů na hradě Landštejn. Informace zde najdou i ti, které zajímá úsilí o záchranu a restaurování širokého spektra jihočeských památek od vlachobřezského pivovaru, farního kostela v Žumberku, klášterní brány ve Vyšším Brodě až po vnitřní výzdobu kaple ve Slavonicích či kostelů v Klokotech a Klášteře u Nové Bystřice.

Obsah:

Martin Gaži / Editorial 

Tutelae memoria

 • Daniel Kovář / Dva smutné příběhy věží. Z doby likvidace českobudějovicích městských hradeb
 • Jana Marešová / „Byl již všude vítán jako známý...“ Schwarzenberský památkář Jan Sedláček 
 • Jan Müller / Českokrumlovský archivář, starosta a památkář Karel Tannich 
 • Martin Gaži / Rožmberk nad Vltavou, Dívčí Kámen na ostrově. K záměrům dokončení Vltavské kaskády v druhé polovině 20. století
 • Martin Gaži / Restaurování pozdně gotické výzdoby „Svatební síně“ na hradě Zvíkov v roce 1976
 • Jarmila Hansová, Eva Zuzáková / Knihovní skříně ze lnářského kláštera po „Akci K“ 

Studia

 • David Tuma / Kolenecká obora. Průzkum a dokumentace zaniklého pozdně barokního zařízení pro chov zvěře
 • Iva Steinová / Židovský hřbitov v Jindřichově Hradci 
 • Jan Salava / Telčské souvislosti renesanční přestavby zámku Komařice 
 • Radek Lunga / Zvony na jihu Čech 

Relationes

 • Zdeněk Troup / Hraniční kameny v Novohradských horách a na Šumavě 
 • Jan Müller / K českokrumlovským stavebním plánům klasicistní doby a jejich autorům: 1780–1850 
 • Dagmar Geršlová: Restaurování historických divadelních opon z Radomyšle, Bavorova a Netolic / 195
 • Jan Machula / Dříky pohárů s motivem lví hlavy z hradu Landštejn 
 • Jana Štorková / Výběr kulturních památek nově prohlášených v roce 2014 
 • Marek Ehrlich, Dagmar Geršlová, Jiří Havlice, Roman Lavička, Radek Liška, Daniel Šnejd, Alena Vinařová / Z nejvýznamnější průzkumů, oprav a restaurování kulturních památek na jihu Čech 

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat