Zprávy památkové péče 1/2021

Podrobné informace

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

104

catalog Tištěná verze

185 Kč

skladem

Koupit

Prvnímu číslu Zpráv památkové péče z roku 2021 dominuje několik tematických okruhů, z nichž na prvním místě stojí průvodcovství na památkových objektech, které lze považovat za nejvýznamnější součást prezentace památek. Právě proto, že průvodcovství má značný potenciál podporovat aktivní postoj veřejnosti k ochraně kulturního dědictví, je třeba se kontinuálně a systematicky věnovat zvyšování jeho kvality a přizpůsobování současným trendům a požadavkům. Proto ve svém článku Jakub Jareš s Veronikou Večeřovou důsledně analyzují základní nástroj všech průvodců, tzv. průvodcovský text, používaný na památkových objektech jako svého druhu scénář, podle něhož se výklad průvodců odvíjí. Článek ve výsledku přináší systematicky uchopený rozbor textů a umožňuje vystihnout jejich silné a slabé stránky. Studie Kateřiny Sládkové založená na průzkumu mezi návštěvníky památek je rozborem situace z opačné strany. Ukazuje, jaké jsou preference návštěvníků, podle jakých kritérií volí památky k návštěvě i to, co od prohlídky a průvodců očekávají.

Mimo témata, která souvisí s průvodcovstvím na památkových objektech, číslo přináší objevné materiálové průzkumy šedévrů Národní galerie, mezi něž patří obraz Alegorie malířství od Jana Kupeckého nebo portrétní malby Josefa Mánesa. Obě předkládané studie umožňují nahlédnout technologické aspekty malby dvou význačných malířů, a tím napomáhají jak dalšímu uměleckohistorickému bádání, tak případnému budoucímu konzervování či restaurování těchto uměleckých děl. Za pozornost stojí dále obsáhlá studie věnovaná tesařskému a truhlářskému řemeslu přelomu 19. a 20. století z pohledu jeho muzejní prezentace. S tím, jak v praxi tato prezentace funguje, máme možnost seznámit se v Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy. V čísle nechybí ani stať na aktuální téma z památkové legislativy nebo úvodní článek ze seriálu o pražském metru, jehož cílem je poukázat na to, že i podzemní dráha linky C se svými stanicemi představuje svébytnou moderní architekturu, jež si zaslouží pozornost památkové péče.

Obsah:

Studie

 • Jakub Jareš, Veronika Večeřová / A vpravo vidíte intarzovanou komodu… Formální a obsahová analýza sylabů Národního památkového ústavu
 • Lukáš Hejný / Truhlářské a tesařské práce na městském činžovním domě 19. století – jejich uchování a prezentace v muzejním prostředí
 • Matyáš Kracík / Pražské metro. Architektura a památkový potenciál nejstaršího úseku – trasy I. C
 • Kateřina Sládková / Přežijí prohlídky s průvodci? Výsledky výzkumu mezi návštěvníky památek
 • Martin Zídek, Michal Tupý / Zapsaná kulturní památka a aktuální judikatura
 • Zuzana Žilková, Marcela Vondráčková / Restaurátorský průzkum obrazu Alegorie malířství od Jana Kupeckého (1666–1740): možnosti interpretace
 • Hana Bilavčíková, Václava Antušková / Porovnání techniky malby portrétní tvorby na vybraných dílech Josefa Mánesa

Různé

 • Jana Michalčáková, Miloš Solař / Národní památkový ústav založil Pracovní skupinu pro obnovu Karlova mostu
 • Václav Zeman / K autorskému určení kaple Nanebevzetí Panny Marie v Kuksu
 • Jindřich Nusek / K zahradnímu zázemí zámku Vlašim před vznikem anglického parku
 • Romana Rosová / Antonín Grůza devadesátiletý

Semináře, konference, akce

 • Petra Načeradská, Tomáš Pospíšil, Lucie Šťastná / Valdštejnové – lvi ve službách císařů

Recenze

 • Markéta Žáčková / „Zlenivělá dodavatelská sféra a zkostnatělé centrální plánování“ i „Malovaná architektura“. Osmdesátá léta v nové publikaci Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze