Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě

Podrobné informace

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

304

ISBN:

978-80-85033-17-5

catalog Tištěná verze

550 Kč

Rozebráno

Kamenná boží muka jsou jedním z nejstarších hmotně dochovaných dokladů zbožnosti mimo liturgické prostory. Jejich výskyt je hojný především v bývalých německojazyčných oblastech při jižní hranici českých zemí, kde byla na přelomu 15. a 16. století vytvářena v souvislosti s výstavbou a přestavbou pozdně gotických svatyní. Terénní průzkum spjatý se vznikem této knihy byl orientován zejména na území stávajícího Jihočeského kraje, analogie byly nacházeny též v přilehlém rakouském a bavorském pohraničí. Jsou dokladem snahy vepsat do krajiny část kolektivní paměti i projevem obecně lidské touhy po blízkosti Boží.
Kniha navazující na obdobně koncipovanou publikaci Pavla Hájka o zděných božích mukách zahrnuje 478 barevných fotografií + mapové přílohy; německé a anglické resumé.

Obsah:

CESTY POD OCHRANOU BOŽÍ

 • K možnostem rozlišení, srovnání a datace kamenných božích muk

BOŽÍ MUKA ROŽMBERSKÉ HUTI A JEJICH POKRAČOVATELÉ

 • Boží muka pozdně gotických a gotizujících tvarů na Trhosvinensku
 • Boží muka pozdně gotických a gotizujících tvarů na Českokrumlovsku
 • Boží muka pozdně gotických a gotizujících tvarů na Vyšebrodsku
 • Boží muka pozdně gotických a gotizujících tvaru na Kapličku
 • Boží muka pozdně gotických a gotizujících tvarů na Prachaticku
 • Boží muka pozdně gotických a gotizujících tvarů na Českobudějovicku
 • Boží muka pozdně gotických a gotizujících tvarů na Písecku
 • Pozdně gotická a gotizující boží muka mimo vlastní rožmberská panství

BOŽÍ MUKA RENESANČNÍCH TYPŮ

 • Typ huti Leopolda Estreichra na Slavonicku a Dačicku
 • Další typy renesančních pilířkových božích muk
 • Boží muka s toskánským sloupkem

BOŽÍ MUKA BAROKNÍCH TYPŮ

 • Barokní boží muka na Jindřichohradecku a přilehlé Moravě
 • Barokní boží muka na Českobudějovicku
 • Barokní boží muka na Českokrumlovsku
 • Barokní boží muka na Strakonicku
 • Barokní boží muka na Písecku
 • Barokní boží muka v Bechyni
 • Barokní a barokizující pilířky křížových cest

BOŽÍ MUKA Z 19. A 20. STOLETÍ

 • Boží muka z 19. a 20. století na Prachaticku
 • Boží muka z 19. a 20. století v ostatních částech jižních Čech

                                                          

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat