Hradní muzeum Český Krumlov. Historie objektu a katalog exponátů

Podrobné informace

Rok vydání:

2010

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Počet stran:

202

ISBN:

978-80-85033-29-8

catalog Tištěná verze

200 Kč

Nedostupné

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

Budova českokrumlovského Hrádku, stavby těsně přiléhající k jednomu ze symbolů jižních Čech, renesančně zdobené věži v centru města zapsaného na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO, nebyla po dlouhou dobu smysluplně využívána. V průběhu roku 2010 byla Národním památkovým ústavem s finanční pomocí Norských fondů dokončena pietní oprava této prvořadé kulturní památky a v jejím interiéru bylo zbudováno Hradní muzeum, které programově navazuje na zlatou éru muzejních instalací 19. století. Více než dvousetstranová, barevnými fotografiemi bohatě doplněná a na křídovém papíře vytištěná publikace shrnuje historii pozoruhodné stavby a zejména prezentuje předměty, které zde jsou vystaveny, přičemž respektuje posloupnost jednotlivých výstavních prostor. V knize jsou odborně uchopeny artefakty související se šlechtickými rody po staletí vlastnícími Český Krumlov (Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové), hospodářskou správou jejich panství, sakrálními památkami původně se nacházejícími v blízkých církevních objektech (zejména minoritském klášteře a kapli na Křížové hoře), zámeckými sbírkami obrazů, skla, porcelánu, orientálií, zbraní, hudebních nástrojů či starých fotografií. Autory textů jsou odborníci na daná témata, většinou památkáři a muzejníci, ale i historici zabývající se dějinami šlechty.

Publikace vznikla v rámci aktivit tzv. Rožmberského roku 2011, který inicioval Národní památkový ústav. Významným partnerem je Jihočeský kraj. Na projektu se podílí řada dalších institucí, měst či obcí. 
Obsah:
 • Krumlovský Hrádek v proměnách staletí
 • Páni z Růže
 • Krumlovští vévodové
 • Kancelář správy velkostatku
 • Byt ředitele správy velkostatku
 • Pokladnice sakrálního umění
 • Zbrojnice
 • Mincovna
 • Scwarzenberská garda
 • Konec starých časů
 • Hradní muzeum – návrat starých časů