Zprávy památkové péče 5/2017

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

128

catalog Tištěná verze

95 Kč

poslední výtisky

Koupit

Toto číslo Zpráv památkové péče se opět vztahuje ke krajině, tedy jednomu z hlavních témat NPÚ pro rok 2017. Tentokrát je to ale krajina z trochu nezvyklého úhlu – číslo se totiž věnuje krajině industriální. Těžba a zpracování surovin, budování dopravních a energetických sítí či organizovaná výroba nejrůznějšího druhu, to vše proměňovala tvář krajiny odpočátků civilizace. Tato proměna na první pohled působí jako vedlejší a mnohdy spíš obtěžující produkt lidské činnosti. Ovšem s odstupem času získává mnoho těchto prvků – ať jde o nepatrné pozůstatky středověkých dolů či velkoryse koncipované tovární areály – významnou historickou, nezřídka estetickou a obecně památkovou hodnotu. Páté číslo Zpráv mapuje právě tyto případy, a to z mnoha různých stran. Snaží se přitom především charakterizovat obecnější typy spojení industriálního dědictví a krajiny – vedle úvodních shrnujících metodologických studií tak číslo přibližuje vztah krajiny a železnice, dopady chmelařské činnosti, textilní výroby nebo s elektrifikace na proměnu krajiny českých zemí, nebo téma významných novodobých dominant – venkovských komínů a historických skladišť v centrech měst.

Obsah:


In medias res: industriální krajina českých zemí

 • Věra Kučová, Karel Kuča: Úvahy nad průmyslovými krajinami České republiky
 • Věra Kučová: Průmyslové krajiny jako součást kulturního dědictví
 • Petr Freiwillig: Linearita a kontinuita. Příspěvek k výzkumu průmyslové krajiny na příkladu Frýdlantska
 • Lucie Radová: Chmelařská krajina Žatecka ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století
 • Martin Boháč: Proměna české krajiny první poloviny 20. století vlivem systematické elektrizace úzamí
 • Karel Hájek: Železnice a krajina
 • Lukáš Beran: K domácímu vývoji typologie, konstrukce a architektury skladiště zboží
 • Martin Vonka: Transformace továrních komínů od funkčních staveb k významným symbolům průmyslové revoluce
 • Michal Horáček: Deset komínů benešovského pivovaru a sladovny. Komín jako symbol, nebo jako funkční část provozu?
 • Václav Matoušek, Roman Brejcha: Milířiště - drobné památky na pálení dřevěného uhlí v našich lesích. Tři příklady z Brdské oblasti
 • Jaroslav Zeman: Nemocnice na kraji města: druhý život avantgardy

Různé

 • Hornický region Krušnohoří/Erzgebinge
 • Výjimečná krajina národního hřebčína v Kladrubech nad Labem se uchází o zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
 • Analýza stavu depozitárních prostor a sestavení projektu k jeho zlepšení pomocí Metodyky reorganizace muzejního úložiště (RE-ORG)

Recenze, bibliografie

 • Dvě (tři) knihy o industriálním dědictví
 • Chebské historické krovy
 • Kulturní dědictví Severní státní dráhy

Semináře, konference, akce

 • Požární ochrana industriálních památek a historických budov, 36. odborně metodický den NPÚ, 15.-16. 6. 2017, Brno
 • Výstava Z Vídně na sever mapuje dvě páteřní železniční tratě České republiky
 • Proběhl 6. ročník semináře Památky zahradního a krajinářského umění, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně