Nepohodlná sestra modernizace. Památková péče a vltavská kaskáda vodních děl

Podrobné informace

Kategorie:

Památková péče

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

352

ISBN:

978-80-88446-05-7

catalog Tištěná verze

400 Kč

Rozebráno

I památkáři mají své velké příběhy. Jeden z těch, který si mezi lety 1919 a 1989 předávali z generace na generaci, reagoval na dlouhodobou snahu technické inteligence, vedení státu a nemalé části širší veřejnosti o zbudování vodních děl na Vltavě. Reakce na mnohokrát modifikovaná vládní rozhodnutí obětovat rozsáhlá území vltavských údolí ve prospěch dobově podmíněné představy o zajištění budoucího civilizačního rozvoje je možné vnímat jako prubířské kameny tuzemské památkové péče. Zánik nanejvýš krásné krajiny památkáře motivovoval nejen k obecně pojatému upozorňování na nebývalé množství kulturních i přírodních ztrát, ale i konkrétním iniciativám směřujícím k záchraně alespoň těch nejvýznamnějších památek. Některé snahy ztroskotaly (např. pokusy o zachování kostela v Dolní Vltavici, roubené hospody v Živohošti či farního areálu v Purkarci), některé hodnoty se podařilo ochránit alespoň z části (např. přenesení kostela v Červené nad Vltavou, zajištění podloží zámku Orlík a hradu Zvíkov), jiné byly po mnoha peripetiích korunovány úspěchem (např. záchrana a zabezpečení ostrova sv. Kiliána u Davle, zahrázování zámku v Kolodějích nad Lužnicí či transfer řetězového mostu z Podolska do Stádlce).

Metodicky je této knize blízké prolínání makro- a mikrohistorického výzkumu, snaží se proto o zachycení proměn momentálních strategií opakujících se vyjednávání mezi památkáři, státními a krajskými úředníky a vodohospodáři. Defilují v ní desítky dnes známých či polozapomenutých oborových specialistů i lokálních zájemců o věc, a pokouší se tak rekonstruovat způsoby tradování oborového étosu na několika centrálních i regionálních úrovních.

Obsah:

VZPOMÍNKA MÍSTO PROLOGU 

NĚCO MÁLO O MODERNIZACI, PŘIROZENÉM SVĚTĚ A VÝZKUMU DĚJIN PAMÁTKÁŘSKÉHO ÚSILÍ 

„PRO VŠECHNY LIDI A PRO VŠECHNY ČASY“ – PŘEHRADÁŘSKÁ PRESTIŽ MODERNIZUJÍCÍHO SE STÁTU 

„VÝSLEDEK PRÁCE, VĚDY A UMĚNÍ“ – PAMÁTKOVÁ PÉČE PRVNÍ REPUBLIKY A VODOCESTNÁ LOBBY

 • Kardinální otázka: co ještě unese „krajinný obraz“? 
 • Záchrana ostrova sv. Kiliána u Davle ]

„VODA STANE SE VPRAVDĚ SOCIALISTICKÝM MAJETKEM“ – POVÁLEČNÁ MAXIMALIZACE VODOHOSPODÁŘSKÝCH PROJEKTŮ  ]

„NEJDE TO JINAK, U VŠECH ČERTŮ“ – PAMÁTKÁŘSKÁ OPONENTURA VODNÍM DÍLŮM PADESÁTÝCH LET 

 • Poválečné strnutí a pokusy o jeho překonání 
 • Aspoň něco zachovat ze zdrží Lipna a Slap 
 • Kritika orlické zátopy 
 • A co krajina a zeleň v okolí vodních děl? 
 • Překotné úsilí o zachování kostela v Dolní Vltavici 

NA „KOLOTOČI MILIÓNŮ“ – PAMÁTKÁŘI VYJEDNÁVAJÍ, AKADEMICI DOKUMENTUJÍ, TECHNICI BETONUJÍ 

 • Peníze budou? A kdo je dostane? 
 • Koloděje nad Lužnicí, Týn nad Vltavou – zahrázovaný zámek a rozvrat na dohled 
 • Komise pro pomoc vodnímu hospodářství ČSAV 
 • Hrad Zvíkov – zabezpečit, nebo dostavět? 
 • Zámek Orlík – stabilizace podloží na pokračování 
 • Červená nad Vltavou – záchrana kostela, toho nejstaršího 
 • Kam s posledním řetězovým mostem? 

„JAKO BY POTOPA MĚLA PŘIJÍTI ZÍTRA“ – DLOUHÉ ČEKÁNÍ NA DNY D 

 • Úsilí o památkovou rezervaci Rožmberk nad Vltavou 
 • Reformní léta a druhý dech hydrobyrokratického optimismu 
 • Přestavbový zápas o purkareckou faru a zbytky památkářské cti 

SÁGA PAMÁTKÁŘSKÝCH SKRUPULÍ 

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH DAT 

SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY 

SEZNAM ZKRATEK 

SUMMARY 

JMENNÝ A MÍSTNÍ REJSTŘÍK 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat