Mamuti na Točníku

Každoroční pravěké dni pořádané oddílem experimentální archeologie Neolit.