Knižní čtvrtky NPÚ: nové publikace z řady Ad unicum

Knižní čtvrtky - novinky z řady Ad unicum

V rámci Knižních čtvrtků NPÚ Vás zveme na představení dvou nově vydaných publikací z edice Ad unicum: Ad unicum I/4. Od gotiky k manýrismu. Umělecká díla z mobiliárních fondů Národního památkového ústavuAd unicum. Antika. Antické památky v mobiliárních fondech ve správě Národního památkového ústavu.

Obě knihy prostřednictvím kvalitních fotografií, odborných statí a katalogů seznamují čtenáře s významnými díly z objektů ve správě Národního památkového ústavu.

Akce se koná ve čtvrtek 4. 4. 2024 v přednáškovém sále v pražském sídle NPÚ (Liliová 5) od 16 hodin. Vstup je bez předchozí rezervace a je zdarma.


Přednáška bude zároveň streamována prostřednictvím Zoomu:

Připojit se k přednášce

Meeting ID: 879 5213 5900

Passcode: 794192


Ad unicum I/4. Od gotiky k manýrismu. Umělecká díla z mobiliárních fondů Národního památkového ústavu

Šárka Radostová (ed.) | Hana Baštýřová | Tomáš Gaudek (co-eds.); NPÚ, 2023, 400 stran

Tato nová publikace představuje opět umělecká díla malířství a sochařství z období gotiky, renesance a manýrismu. Úvodní studie je věnována historii budování zámeckých muzeí na metternichovském Kynžvartu a auersperských Žlebech. Připojena je edice vzácného žlebského inventáře doplněná akvarely interiérů zámku, jejichž autory byli šlechtičtí majitelé a budovatelé sbírky. V navazující katalogové části kolektiv autorů formou odborných studií přibližuje celkem 95 uměleckých děl. Jde především o dosud nepublikovaná a neznámá díla.

Kniha kromě kvalitních fotografií, jejichž autorkou je z velké většiny Gabriela Čapková, přibližuje umělecká díla také prostřednictvím archivních fotografií či snímků z restaurátorských průzkumů.

Knižní čtvrtky - novinky z řady Ad unicum

Ad unicum. Antika. Antické památky v mobiliárních fondech ve správě Národního památkového ústavu

Stanislava Kučová | Šárka Radostová (edd.); NPÚ, 2023, 408 stran

V této knize se čtrnáct autorů pokusilo poprvé uceleně představit autentické antické předměty, které jsou uchovávány v mobiliárních fondech státních hradů a zámků. Vzhledem ke specifickému materiálu, tedy více než třem stovkám drobných předmětů, rozptýlených v depozitářích a na prohlídkových trasách dvaceti šesti objektů ve správě NPÚ, je struktura knihy jiná než u předchozích dílů Ad unicum.

Text uvozuje kapitola věnovaná fenoménu sběratelství řeckých a římských památek od středověku do 19. století. Pozornost je věnována také slavným římským sbírkám, kolekci kardinála Antoina Perrenota de Granvelle či pražské císařské kunstkomoře Rudolfa II. V dalších kapitolách jsou popsány dobové technologie i stručná historie jednotlivých uměleckých a řemeslných oborů.

Za každou kapitolou jsou katalogovou formou představeny konkrétní předměty – různé typy keramických nádob a jejich zdobení, keramické lampy, stavební antická keramika, bronzové prvky výzdoby oděvů či zařízení domácnosti, jako je vzácná lampa se stínidlem ve tvaru netopýra, skleněné nádobky, kamenosochařská díla, vzácné gemy i kostěné předměty. Sledovány jsou také složitější příběhy některých děl – např. sochy/hermy bohyně Hekaté, jejíž cesta na české území je doložena kardinálskými sbírkami z Říma přes Besancon do rudolfínské Prahy a dále na černínský Jindřichův Hradec.


O projektu

Projekt Ad unicum se zaměřuje na umělecká díla, se kterými se čtenář může setkat na prohlídkových trasách hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Úvodní studie každé z publikací se zabývá problematikou výzkumu provenience v těchto sbírkách a zohledňuje jejich proměnu po druhé světové válce. Fotografická dokumentace pak nabízí díla nejprve ze zadní strany – právě tyto pohledy, jež zůstávají běžnému divákovi skryty, totiž často umožňují lépe poznat uměleckou i vlastnickou historii každého kusu. Přední strana děl je pak představena prostřednictvím kvalitních velkoformátových fotografií a v mnoha případech i zajímavých detailů. Knihy této edice překonávají bariéry historizujících expozic a prohlídkových tras, v nichž je studium limitováno způsobem instalace i návštěvnickým provozem. Shrnutím informací o technologii, restaurování, uměleckohistorickém zařazení, ikonografii a bibliografii poskytují komplexní badatelskou pomůcku pro další výzkum.

Po prvních dvou dílech – Ad unicum I/1I/2. Od gotiky k manýrismu. Umělecká díla z mobiliárních fondů Národního památkového ústavu, na nichž se editorsky podíleli Šárka Radostová, Hana Baštýřová a Tomáš Gaudek a autorsky desítky především historiků umění, následoval svazek Ad unicum I/3. Od gotiky k manýrismu. Umělecká díla z liechtensteinských sbírek Národního památkového ústavu editorského týmu Lenka Kalábová, Šárka Radostová, Michal Konečný, Zuzana Macurová, Zdeňka Míchalová a Matěj Kruntorád. V prodeji je rovněž anglické vydání Ad unicum. Selected Works of Gothic, Renaissance and Mannerist Art from the National Heritage Institute, Czech Republic, jehož editory byli Šárka Radostová, Hana Baštýřová, Tomáš Gaudek a Magdalena Wells.


Knižní čtvrtky NPÚ jsou součástí institucionální diskusní platformy PPXXI (Památková péče 21. století).