Přednáška Výzkum středověkých městských opevnění – jeho obsah a význam nejen v rámci památkové péče

Přijměte, prosím, pozvání na přednášku PhDr. Vladislava Razíma: 

Výzkum středověkých městských opevnění – jeho obsah a význam nejen v rámci památkové péče

Problematiku autor představí na základě svých nových knih, vydaných NPÚ:
Středověká opevnění českých měst 1–3, Praha 2019–2022
Opevnění měst středověké Evropy, Praha 2023

Pozvánka ke stažení.