Přednáška: Středověké symboly víry, sebevědomí, soucitu a věčnosti. Farní kostel a špitální kaple v Boru u Tachova

Bor (okr. Tachov), kostel sv. Mikuláše, věž, zdroj: V. T. S. Schmidt,1746–1749

V pondělí 6. května 2024 se od 16 hod. uskuteční

pátá z přednášek jarního bloku přednáškového cyklu NPÚ, ÚOP v Plzni

Minulostí kolem nás

Středověké symboly víry, sebevědomí, soucitu a věčnosti. Farní kostel a špitální kaple v Boru u Tachova.

Přednášet bude PhDr. Roman Lavička, Ph.D., specialista NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích na restaurování.

 

 

Stejně jako v panoramatu většiny měst je i u farního kostela sv. Mikuláše v Boru u Tachova nepřehlédnutelným znakem kostelní věž, jejíž zvonice se od pozdního středověku stala výrazem vzrůstajícího sebevědomí městské obce a vizuální protiváhou obranné věže sousedního hradu. Ve stínu hradní a kostelní věže se rozpadá kaple sv. Jana Křtitele, kterou nechal společně se špitálem postavit Jindřich ze Švamberka, příslušník jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů v Čechách. Zapomenutý příběh špitální svatyně, původně zasvěcené příznačně sv. Alžbětě Durynské jako patronce chudých a nemocných, navíc ukazuje, že snaha pomoci druhým mnohdy přichází až s uvědoměním si vlastních slabostí, nastupujícími nemocemi a blížícím se koncem – dnes, stejně jako ve středověku.

Plakát ke stažení

PhDr. Roman Lavička, Ph.D. pracuje od roku 2003 v NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích. Od roku 2008 působí jako odborný garant a specialista pro restaurování nástěnných maleb a kamenosochařských památek v Jihočeském kraji. Dlouhodobě se zabývá studiem středověkého umění, zejména sakrální architektury a jejího stavebního vývoje. Publikoval řadu studií o středověkém umění a architektuře, je mimo jiné autorem knihy Pozdně gotické kostely na rožmberském panství (2013).