Přednáška: Mlčenliví svědci minulosti. Příběhy restaurování sochařských památek

V pondělí 22. dubna 2024 se od 16 hod. uskuteční

čtvrtá z přednášek jarního bloku přednáškového cyklu NPÚ, ÚOP v Plzni

Minulostí kolem nás

Mlčenliví svědci minulosti. Příběhy restaurování sochařských památek.

Přednášet bude PhDr. Viktor Kovařík, specialista NPÚ, ÚOP v Plzni na restaurování.

 

Tématem přednášky budou příklady zajímavých realizací restaurování vybraných sochařských děl z posledních několika let na území Plzeňského kraje. Dochované, převážně barokní sochařské památky jsou často opomíjenými, mlčenlivými svědky naší krajiny. Pokud se podaří jejich řádná obnova, je tím umožněno nejen zachování hodnot samotného díla, ale také svědectví jejich vzniku či osudů v průběhu času, která v sobě nesou, a která často nejsou zcela známa. Mohou tak být předávána dále našim potomkům, již se mohou těšit jak z jejich příběhů, tak z nich samých.

 

 

PhDr. Viktor Kovařík od roku 2004 působí v NPÚ, nejprve na generálním ředitelství v Praze, od roku 2013 na plzeňském odborném pracovišti. Od počátku pracoval jako odborný pracovník v rámci agendy restaurování, převážně sochařských děl a současně jako vědeckovýzkumný pracovník. Kromě agendy restaurování se aktivně podílí na vědeckovýzkumných úkolech týkajících se průzkumů převážně barokních sochařských děl na území Čech a jejich ochrany.