Přednáška: Kapitoly z prezentace archeologie II.: Archeoskanzeny – výlet do minulosti, nebo pouťová atrakce?

Unteruhldingen (Německo), skanzen, zdroj: NPÚ, foto P. Sokol 2006

V pondělí 8. dubna 2024 se od 16 hod. uskuteční

třetí z přednášek jarního bloku přednáškového cyklu NPÚ, ÚOP v Plzni

Minulostí kolem nás

Kapitoly z prezentace archeologie II.: Archeoskanzeny – výlet do minulosti, nebo pouťová atrakce?

Přednášet bude Mgr. Petr Sokol, ředitel NPÚ, ÚOP v Plzni a archeolog.

 

Archeoskanzeny (archeoparky) jsou populárními turistickými cíli sázejícími na oblíbenost archeologie a tématu života v minulosti. Co od nich však jejich tvůrci a samotní návštěvníci očekávají? Jaký je a jaký by měl být jejich účel, a jak s tím souvisí způsob a kvalita jejich provedení a využití? Přednáška je analýzou silných i slabých stránek tohoto způsobu prezentace minulosti, úvahou nad přístupy k pojetí archeoskanzenů, jejich realizacemi a provozováním, a o jejich působení na návštěvníka. Ale i o významu detailu a pravdivosti, a o míře zohlednění principů památkové péče. A to vše s využitím českých i zahraničních příkladů.

 

 

Mgr. Petr Sokol, ředitel NPÚ, ÚOP v Plzni je autorem či spoluautorem více než 90 odborných nebo popularizačních článků, studií a monografií. K jeho odborné specializaci patří evidence, ochrana a prezentace archeologických památek, památková péče o hradní zříceniny a torzální středověkou architekturu, archeologie hrdelního práva, řešení „odložených archeologických případů“ (interpretace dosud nejasných lokalit) a prezentace a popularizace historie a archeologie.