Přednáška: Došky mezi paneláky. Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci – poznání a obnova

Obytné stavení po obnově, pohled ze dvora

V pondělí 18. března 2024 se od 16 hod. uskuteční

druhá z přednášek jarního bloku přednáškového cyklu NPÚ, ÚOP v Plzni

Minulostí kolem nás

Došky mezi paneláky. Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci – poznání a obnova.

Přednášet bude Mgr. Karel Foud, specialista NPÚ, ÚOP v Plzni na lidovou architekturu.

 

Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci patří k předním památkám lidové stavební kultury na Plzeňsku. Má středověký původ, jeho současnou podobu mu vtiskla přestavba v průběhu prvních dvou třetin 19. století. Obytné stavení, datované do roku 1809, patří k hodnotným příkladům tzv. lidového klasicismu. Stavba udivuje svojí velikostí i dispozičním uspořádáním. Snad proto také byla s celým dvorem prohlášena za národní kulturní památku. V roce 2007 se dvůr dostal do správy Národního památkového ústavu. V letech 2019 až 2021 proběhla jeho celková obnova, z větší části formou restaurování. Mluvené slovo provede posluchače prostřednictvím řady fotografií postupnou obnovou dvora, který je dnes zpřístupněn veřejnosti.

 

Mgr. Karel Foud je specialista NPÚ, ÚOP v Plzni na lidovou architekturu, badatel a publicista se zaměřením na problematiku spojeneckých náletů na Plzeň. Je autorem několika knih, řady článků, připravuje výstavy, přednáší. Je zastáncem oborové spolupráce a ve svých výstupech podporuje a rozvíjí metodu orální historie. 

plakát akce ke stažení