Výstava Lidový klasicismus na Plzeňsku – Půvab selských dvorů v Plzni a okolí

Koterov, sokolovna a usedlosti čp. 5 a 6. Foto Karel Foud, 2023. 2023.

Fotografická výstava představuje vesnickou architekturu ve stylu tzv. lidového klasicismu, který vtiskl podobu mnoha vsím v okolí Plzně. Typické je pro něj užívání celé řady architektonických fasádních článků, jako byly římsy, pilastry, čabraky, šambrány a další. Stavebníci věnovali pozornost tvarům štítů domů či sýpek, zdobně řešeným fasádám a především branám se štítovými nástavci. Svá jména nechávali někdy vytesat na zdobně řešené kamenné překlady či ostění bran a branek. Obcemi, kde se tento svébytný stavební sloh rozvinul v plné šíři a kde zároveň dosud stojí řada příkladů těchto památek z okruhu lidové stavební kultury, jsou Koterov, Božkov, Černice, Tymákov, Kyšice nebo Ejpovice.   

Panelová výstava prezentuje snímky z fotoarchivu plzeňského územního pracoviště NPÚ. Autory výstavy jsou Karel Foud, Tomáš Karel, Stanislav Plešmíd a Alena Aubrechtová.

 

K výstavě byl vydán kritický katalog (neprodejná publikace je k dispozici v knihovně ÚOP v Plzni).

 

plakát akce ke stažení