Zpřístupnění Zdislaviny světničky poutníkům na zámku Lemberk

Zdislavina světnička

Mimořádné zpřístupnění Zdislaviny světničky poutníkům bez návaznosti na prohlídky s možností modlitby a rozjímání.

Světnička bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin.