Projekty

Národní památkový ústav pracuje na několika vlastních projektech, pořádá zajímavé akce pro veřejnost i odborníky a zapojuje se také do aktivit jiných organizací.

PodCastle NPÚ

Podcast Národního památkového ústavu přináší pravidelné rozhovory s inspirativními lidmi o památkách, památkové péči, architektuře i kulturním dědictví. Těšit se můžete i na zajímavé reportáže a novinky ze světa památkové péče.

Hlavní témata sezóny

Každý rok si na pracovištích Národního památkového ústavu i na hradech, zámcích a dalších památkách v majetku státu připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná.

Kromě stěžejních témat roku, která najdete na této stránce dole, se NPÚ každoročně zapojuje do řady domácích i mezinárodních akcí spojených s péčí o památky a kulturní dědictví. Mnohé z nich sám iniciuje a na jejich pořádání spolupracuje s dalšími institucemi, například s Asociací majitelů hradů a zámkůSdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska ad.

Pro veřejnost i pro odborníky pořádáme:

Do dalších akcí se zapojujeme:

  • Mezinárodní den památek a historických sídel
  • Noc kostelů 
  • Víkend otevřených zahrad
  • Festival Hrady CZ
  • Festival Smetanova Litomyšl
  • Dny evropského dědictví
  • Muzejní noc
  • Dny lidové architektury
  • Mezinárodní den archeologie

Témata roku 2024

Témata roku 2023

Témata roku 2022

Témata roku 2021

Témata roku 2020

Témata roku 2019

Témata roku 2018

Témata roku 2017

Témata roku 2016