Statut a organizace NPÚ

Základními dokumenty pro činnost Národního památkového ústavu jsou statut a hlavní organizační řád. Platný statut NPÚ vydal ministr kultury 31. října 2022 a na jeho základě vypracovala a vydala generální ředitelka Národního památkového ústavu hlavní organizační řád, v němž je stanovena vnitřní struktura Národního památkového ústavu a popsány základní činnosti, které jednotlivé organizační útvary vykonávají.

Dokumenty ke stažení

Statut NPÚ PDF (778,27 KB)