Vznik ÚPS a její cíle

Cílem památkové správy je svěřené památky chránit, obnovovat, propagovat a zpřístupňovat veřejnosti. Našimi edukačními programy se snažíme vytvářet obohacující vztahy ke kulturnímu dědictví tak, aby jeho hodnoty byly zachovány i v příštích generacích.

Rozdělení NPÚ na různá pracoviště – jednoduché vysvětlení

ÚPS v Praze je jedním ze čtyř pracovišť NPÚ spravujících státní památky, a to Zahrady pod Pražským hradem a památky ve Středočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Územní památková správa v Praze byla zřízena na základě Statutu Národního památkového ústavu vydaného Ministerstvem kultury dne 20. 9. 2012 s účinností od 1. 1. 2013 (Sp. zn. MK – S 5830/2012 OPP).

Cíle územní památkové správy