Organizační struktura

Kdo jsou lidé starající se o státní památky? Přečtěte si profesní medailonky našich vedoucích pracovnic a pracovníků.

Územní památková správa v Praze spravuje Zahrady pod Pražským hradem a další státní památky ve Středočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Ředitel ÚPS v Praze

Nepodléhá CC

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V dalších letech absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity a v roce 2014 ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V Národním památkovém ústavu pracuje od roku 2012, kdy nastoupil do právního oddělení. Vedl kancelář generální ředitelky a od ledna 2017 do prosince 2021 zastával pozici prvního náměstka generální ředitelky. Od 1. ledna 2022 je jmenován ředitelem územní památkové správy v Praze.

Kancelář ředitele – oddělení

Úsek náměstkyně ředitele NPÚ, ÚPS v Praze

Objekty přímo řízené ředitelem (tzn. správy památek)

VŠECHNY KONTAKTY

Úsek náměstkyně ředitele NPÚ, ÚPS v Praze

Odbor provozně-ekonomický

 • Oddělení ekonomiky
 • Oddělení personalistiky a mezd
 • Oddělení správy majetku a provozu

Odbor správy a prezentace kulturního majetku

 • Oddělení nemovitého kulturního majetku
 • Oddělení prezentace, instalací a expozic
 • Oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven
 • Restaurátorské dílny Ďáblice – oddělení
 • Centrální depozitář a dílny Kutná Hora – oddělení

Hana Skálová

 • náměstek ředitele územní památkové správy
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 274 008 121, 602 668 780
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Sabinova 373/5, Praha 13011

Kastelánky a kasteláni památek ve správě ÚPS v Praze

Vedoucí správ památkových objektů řízení přímo ředitelem.

Ing. Lukáš Kunst

 • kastelán hradu
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 311 681 617, 724 544 363
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
172/, Karlštejn 172 26718
Po studiu na Obchodní akademii navštěvoval jazykovou školu, VoŠ a následně pak VŠ obor marketing. Během studií působil jako průvodce na hradech a zámcích po celé republice. Na Karlštejně pracuje od roku 1999, od roku 2009 jako vedoucí návštěvnického provozu a zástupce kastelána. Působil také jako kastelán na jihočeském zámku Žirovnice a zástupce kastelána na hradě Křivoklát. Má obchodní a manažerské zkušenosti, zkušenosti s vedením velkého památkového objektu a také s krizovým řízením. V roce 2016 byl garantem Lucemburského roku - oslav 700. výročí narození Karla IV. Jeho cílem je vybudování ukázkové národní kulturní památky 21. století jakožto kulturně historického centra se současnou odbornou péčí o tuto památku. Zaměřuje se na širokou nabídku služeb návštěvníkům, edukační programy a kulturní akce. Ve spolupráci s vedením městysu Karlštejn se pak také snaží o destinační management. Rád jezdí na kole, běhá, lyžuje, plave, miluje svoji rodinu, cestování, knihy a dobré jídlo. Hraje divadlo, účinkuje v muzikálu či epizodních filmových rolích.

Mgr. Tomáš Wizovský

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 353 999 394, 606 666 423
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
13/, Bečov nad Teplou 13 36464
Od 1998 zaměstnán u NPU – útvar Památkové péče, oddělení architektury, později oddělení archeologie, 2002 Vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov, 2005–2006 ředitel NPÚ, ÚOP v Plzni, 2006 vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov, 2009 až dosud člen koncepčních skupin generálního ředitele NPÚ, 2010–2011 vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov a ředitel územního odborného pracoviště NPU v Lokti pro Karlovarský kraj, 2012 vedoucí správy státního hradu a zámku Bečov. Iniciátor a koordinátor Projektu příkladné obnovy hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů. Autor a spoluautor prací týkající se archeologie, památkové péče a Bečova nad Teplou, spoluautor monografií o hradu Bečov a relikviáři sv. Maura, Iniciátor a spoluautor výstavy Relikviář sv. Maura na Pražském hradě 2010–2011. Spoluautor projektu Hrad Bečov (projekt konzervace a prezentace oceněného v kategorii projekt/výzkum cenou Evropské unie – Europa Nostra – European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards), 2012 člen řídícího týmu v projektu nazvaném Vzdělávací role NPÚ, Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) – 2016 získáno další ocenění Europa Nostra v kategorii vzdělávání, odborná příprava a osvěta. V roce 2013 zřízení Edukačního centra při hradu a zámku Bečov nad Teplou a získání statutu fakultního památkového objektu Karlovy univerzity. 2014 absolvoval program celoživotního vzdělávání Marketing kulturních organizací na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a akreditovaný kurz MŠMT ČR pro vedení dětský oddílů. 2016 získána cena HZS Karlovarského kraje za osobní přínos k zabezpečení protipožární ochrany hradu a zámku Bečov a 1. cena Adolfa Heyduka za přístup k nevidomým a slabozrakým návštěvníkům. Účastník zahraničních studijních stáží. Soudní znalec v oboru archeologie a architektonické památky a výtvarné umění – nemovité kulturní památky.

Miriam Němcová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 175 052
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Purkrabská 2/, Hazmburk 41117
V roce 1999 dokončila Střední odbornou školu ekonomického zaměření. V roce 2000 nastoupila na hrad Hazmburk jako pokladní a v roce 2001 byla jmenována vedoucí správy hradu (kastelánkou). V roce 2004 a 2005 studovala kurz památkové péče NPÚ.

Mgr. Jana Sedláčková

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 317 721 366, 724 643 826
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Konopiště 1/, Konopiště 25601
Po gymnáziu absolvovala obor cestovního ruchu při Institutu obchodní výchovy. Studiu historie, dějin umění, architektuře, restaurování uměleckých děl a mrtvých jazyků se věnovala na Karlově univerzitě formou kombinovaného studia, zatímco již pracovala na zámku Konopiště, nejdříve jako průvodkyně, poté jako správkyně mobiliárního fondu. Do výběrového řízení na kastelána se přihlásila v roce 2014 a byla vybrána jako nejvhodnější uchazeč. K jejím zálibám patří kromě historie, architektury a lingvistiky především cestování. Ze zámku Konopiště má nejraději severní gotický palác a co se sbírkových předmětů týče, s oblibou se věnuje především knižnímu fondu.

Bc. Libor Knížek

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 311 512 479, 602 244 142
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Vrbnovská 22/2, Hořovice 26801
Je absolventem semináře Dějin umění Masarykovi univerzity u prof. PhDr. Lubomíra Slavíčka, CSc. Dokončil pomaturitní studium památkové péče při NPÚ. Od 1. dubna 1990 vykonával ve svém rodišti na státním zámku ve Veltrusích postupně práce průvodce, pokladního, správce depozitáře a zástupce kastelánky. Od 1. února 1999 nastoupil na základě výběrového řízení jako kastelán státního zámku v Hořovicích. V této pozici se věnuje hlavně stavebnětechnickému stavu areálu národní kulturní památky, obnově parku, reinstalaci historických interiérů a zvýšení povědomí o zámku v očích odborné i laické veřejnosti.
Petr Zemanek, kastelán souhradí Točník-Žebrák | © NPÚ

JUDr. Petr Zemánek

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 602 289 730
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
1/, Točník 1 26751
Ač chtěl Petr Zemánek studovat archeologii, vystudoval v letech 1981–1985 Právnickou fakultu UK. Během studia prováděl právnickou praxi na Okresním soudu Prahy 8 a na Obvodním národním výboru Prahy 10. V roce 1986 obhájil rigorózní práci na katedře kriminalistiky na téma „Psychologické a psychopatologické zvláštnosti gerontů, pachatelů sexuálních deliktů“. Během studentských let v rámci činnosti Klubu Augusta Sedláčka při plzeňské Škodovce mapoval se svým kamarádem Petrem Kmínkem ztracené české a moravské hrady. O prázdninách roku 1981 uskutečnil sám pěší putování bez mapy po českých, moravských a slovenských hradech z Prahy do Tater. V roce 1985 nastoupil roční vojenskou službu ve funkci technika roty u tankové a automobilní jednotky v Žatci a Postoloprtech. Před vojenskou službou a těsně po ní absolvoval právnickou čekatelskou praxi v právním odboru Dopravního podniku hlavního města Prahy (JUDr. Klouda). V květnu 1986 odešel z Dopravního podniku a nastoupil u prof. Bořivoje Nechvátala jako brigádník při archeologickém průzkumu nejstaršího osídlení Vyšehradu. Během prázdnin toho roku pracoval brigádnicky jako lesní dělník a stavěl vyhořelou chalupu v Orlických horách. Od podzimu 1986 nastoupil jako právník na Ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČSSR a věnoval se především lesnímu právu (JUDr. Čechura, JUDr. Lojda). Poněvadž chtěl učit, zcela opustil po roce právnickou praxi a nastoupil jako učitel tělocviku, ekologie a později i dějepisu na Střední odborné učiliště elektrotechnické v Praze 9-Hrdlořezích. Během dalších let dostudoval doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK a rozšiřující studium historie na Filosofické fakultě UK. Organizoval i mimoškolní výchovu učňů (přechody hor na běžkách i pěšky, dvacetičtyřhodinovky v sálové kopané, ekologické brigády a protesty aj.). Aby si přivydělal, učil v té době i na dalších dvou středních školách-Gymnáziu Jaroslava Seiferta a Gymnáziu Jižní Město. V roce 1990 nastoupil na Gymnázium Jana Keplera na Praze 6 jako učitel tělocviku a základů společenských věd. Vedl také kroužek míčových her. Později začal učit dějepis a vlastivědu, vedl semináře Osobnosti světových dějin, České hrady, Právní dějiny české a Světová náboženství. Na této škole učí jednou týdně dosud. V roce 1995 se na základě konkurzu stal kastelánem na hradech Žebráku a Točníku u organizace Státní hrady Křivoklátska. Ta byla podřízena přímo Ministerstvu kultury ČR a stala se v roce 2001 součástí Národního památkového ústavu. Při správě obou hradů a pivovaru se po celou dobu snaží vnášet krajinářský a místopisný rámec. V roce 2008 se svými studenty, přáteli a rodinnými příslušníky vztyčil v lokalitě U Zabitého nedaleko Vráže u Berouna vysvěcený kříž jako připomínku událostí z konce 2. světové války, kdy se čeští konfidenti pokusili krýt své udavačství vraždou 18 Němců a 1 Čecha, které vedli k výslechu do Berouna. O dva roky později se svými přáteli umístil kříž na místě dvou hromadných hrobů v levonické bažantnici u Postoloprt jako připomínku největšího poválečného vraždění civilního německého obyvatelstva československou armádou. Tyto skutečnosti ho přivedly k aktivní účasti na projektu Paměť národa společnosti Post Bellum. V období 2007–2011 byl opravován krov Královského paláce na hradu Točník prostřednictvím experimentálního užití repliky šlapacího středověkého jeřábu z dílny Ing. Víta Mlázovského a tesaře Petra Růžičky. V červnu roku 2010 uskutečnil se správcem depozitáře v Plasích Zdeňkem Formanem experimentální putování po stopách Karla Hynka Máchy z Prahy přes Karlštejn, Křivoklát na Točník (120 km), kde bezprostředně po této cestě, podobně jako Mácha, sehrál roli Sosnomila v divadelní hře V. K. Klicpery „Jan za chrta dán“(Rodinné divadlo Prokopa Vejdělka). Během cesty objevili poutníci v Pamětní knize hradu Křivoklátu podpis Karla Hynka Máchy a Josefa Kajetána Tyla. V červnu 2014 inicioval umístění pamětní desky sládkovi, alchymistovi a spisovateli Otakaru Zacharovi v místě jeho narození na pivovaru v Točníku čp. 1 (autor Daniel Paul). O dva roky později umístil s přáteli Portál Jeronýma Pražského (Lukáš Schorný, Wasup) na Jezevčím kopci nedaleko hradu Točníku a Žebráku. V tomto roce vytvořil k Lucemburskému roku také libreto k výstavě „Bellifortis – Ten, který je silný ve válce“. Dlouhodobě se snaží prosadit jednotný a neoddělitelný postup při ochraně památek, krajiny a přírody.

Mgr. Jiří Sobek

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 313 549 302, 723 214 170
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
4/, Krakovec 4 27035
Narozen v Československu, má lesnické, technické a teologické vzdělání, absolvoval na Husitské teologické fakultě University Karlovy. Pracoval jako dřevorubec, vrátný, provozně technický pracovník a průvodce na hradě Hukvaldy. Kastelánem státního hradu Krakovce je od roku 1997. Věnuje se sebevýchově, publicistice i literatuře, je autorem článků, rozhovorů, recenzí knih v tisku, rozhlase i televizi.

PaedDr. Jaroslava Matoušová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 327 321 177, 602 238 303
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Zámecká 1/, Sázava 28506
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor speciální pedagogika. Již během studia a poté i jako učitelka a vychovatelka nevidomých dětí ve Škole Jaroslava Ježka v Praze na Hradčanech a následně i s pracovní zkušeností v některých pražských pojišťovnách každé prázdniny a čas letních dovolených působila jako letní průvodkyně Sázavského kláštera. V roce 2003 po tragické smrti tehdejší kastelánky v době, kdy byl klášter částečně restituován soukromou majitelkou a ta své majetky pronajímala českému státu, se stala zástupkyní kastelána a o rok později kastelánkou. Ráda vzpomíná na událost středověkého ručního zavěšování zvonu sv. Václav do vysoké gotické věže v roce 2004, nebo o rok později odhalování busty významné osobnosti 20. století – benediktinského mnicha P. Methoda Klementa nebo na objev vzácných zabílených fresek v křížové chodbě kláštera, jejichž odkrývání stále pokračuje. A také na spousty drobných setkání s jednotlivci nebo členy občanských spolků, se kterými spolupracuje již při tradičních akcích – jako je například letní kurs malování, Květinový den nebo májové koncerty na severní zahradě.

Ing. Miloš Musil

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 475 228 331, 604 505 323
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Zámecká 63/, Velké Březno 40323
Po maturitě na brněnské stavební průmyslovce nastoupil do firmy Železniční stavitelství, kde nejprve pracoval v oddělení přípravy výroby a kde se po vojně stal mistrem výroby na rekonstrukci železničních tunelů v Děčíně. Poté se vrátil do školních lavic a vystudoval Stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Jeho vztah k památkám se projevil i při volbě tématu diplomové práce, jež se zabývala problematikou sanace plášťů historických budov. Za tuto práci obdržel Čestné uznání děkana fakulty. Po promoci založil poměrně úspěšnou stavební firmu, kterou však v roce 1992, když se mu naskytla možnost pracovat jako správce památkového objektu, prodal. Od té doby kastelánuje. Nejprve na jihomoravském renesančním zámku Bučovice, poté krátce na zámku Valtice a nyní již 23. rokem na státním zámku Velké Březno. Památkovou stavařinu však neopustil; i nadále se zabývá rekonstrukcemi vybraných historických budov.

PhDr. Pavel Ecler

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 315 781 146, 725 708 552
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Ostrov 59/, Veltrusy 27746
Kastelánem je od roku 2001. Nejprve vedl správu státního zámku Bučovice, od roku 2008 je kastelánem na zámku Veltrusy. V roce 2010 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace projektu Schola naturalis – projekt revitalizace zámku Veltrusy a Centrum Evropské úmluvy o krajině. Projet financoval Evropský fond pro regionální rozvoj a státní rozpočet ČR pomocí Integrovaného operačního programu. Díky projektu se podařilo opravit na desítku budov, mostků a kilometry cest v parku, zároveň vzniklo vzdělávací centrum využívající obnovené objekty pro edukační aktivity. Pavel Ecler je členem Rady projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži.

Ing. Ondřej Cink

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 602 233 930
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Zámek 347/, Lázně Kynžvart 35491
jako vedoucí správy státního zámku Kynžvart (kastelán) nastoupil 1. 7. 2015, v NPÚ působí od roku 1997. Několik let pracoval na státním hradě a zámku Bečov jako zástupce kastelána i kastelán, od roku 2010 byl náměstkem ředitele pro správu památkových objektů na NPÚ ÚOP v Plzni, od roku 2013 byl vedoucím oddělení prezentace, instalací a expozic v NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích.

Mgr. Jana Zajíčková

 • kastelánka
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 723 086 011
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Stekník 1/, Stekník 43801
Po studiu na gymnáziu nastoupila roku 1993 na pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem k bakalářskému studiu oboru Kulturně historická regionalistika se zaměřením na stavební dějiny a dějiny kultury. V roce 1995 obhájila diplomovou práci „Sakrální architektura v severních Čechách – možnosti záchrany a využití zanikajících staveb.“ V průběhu studia se stala členkou občanského sdružení Kampanila, pro záchranu architektonických památek. Od roku 1997 kastelánkou státního zámku Stekník. Ve školním roce 1997/1999 absolvovala dvouleté studium památkové péče na NPÚ. V roce 2006 získala na studovaném oboru magisterský titul složením státní zkoušky ze stavební historie a českých a obecných dějin. Diplomovou prací „Průzkum, identifikace a zhodnocení sbírkového fondu státního zámku Stekník na pozadí konfiskací po roce 1945“ se zaměřila ke své profesi vedoucí správy památkového objektu, a to především návrhem na jeho využití a začleněním do oblasti zpřístupněných památek v ČR. Věnuje se hlavně stavebnětechnickému stavu areálu kulturní památky, obnově parku, obnově historických interiérů, zajištění návštěvnického provozu a zvýšení povědomí o zámku v očích odborné i laické veřejnosti.

Ing. Tomáš Petr

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 666 427
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
1/, Valeč 1 36455
Absolvent gymnázia v Plzni (Mikulášské náměstí, obor matematicko-fyzikální) a ČVUT Fakulty stavební, obor Pozemní stavby a architektura. Od roku 2003 působí na NPÚ v různých pozicích: vrátný, sekretář ředitele, hlídač fary, tvůrce webu, vedoucí technického a investičního oddělení, vedoucí technicko-provozního úseku, vedoucí oddělení investic, veřejných zakázek a projektů. Od roku 2007 kastelán Státního zámku Valeč kromě období 2015–2016, kdy zastával pozici projektového manažera obnovy Novogotického templu v nedalekém Krásném Dvoře. Realizoval investiční projekty v areálu zámku Valeč z více dotačních titulů v celkové hodnotě přes 40 milionů korun. Díky tomu je od roku 2013 zámek celoročně zpřístupněn veřejnosti. Tomáš Petr je členem ČKAIT, spoluzakladatel spolků Terra incognita a Tranquillite. Okouzlen oblastí zvanou Sudety. Soukromě i profesně se zabývá obnovou sudetských památek a krajinných struktur. Snaží se opraveným památkám vložit udržitelnou náplň se sociálním přesahem a citlivě propojit soudobý architektonický výraz s původním.

Mgr. Hana Krejčová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 602 626 430
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Jezeří 1/, Jezeří 43543

Mgr. Tomáš Řehoř

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
1/, Žleby 1 28561
Vystudoval obory Historie a ochrana hmotných památek, dále pak obor Kulturní dějiny – péče o kulturní památky na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice. V Národním památkovém ústavu – územní památkové správě v Praze je zaměstnán od roku 1990. Profesně začínal jako průvodce na hradě Český Šternberk (1990–1991), následně pracoval na pozici vedoucího odd. návštěvnického provozu, správy sbírkového fondu a zástupce kastelána státního hradu Karlštejn (1992–2009). Od roku 2010 je kastelánem státního zámku Žleby.

Jana Zimandlová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 416 749 092, 606 820 019
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
1/, Ploskovice 1 41142
V letech 1972–1976 studovala humanitní gymnázium a po celou dobu prováděla na zámku Libochovice. V období 1977–1980 dálkově studovala obor kulturně-výchovná práce při Střední knihovnické škole v Praze. Od 1. 7. 1976 pracovala na zámku Ploskovice jako průvodkyně, pokladní, správkyně depozitáře a zástupkyně kastelána. Od roku 1996 je kastelánkou zámku Ploskovice.

Ing. Robert Barták

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 318 682 179, 602 478 498
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Zámecký obvod 24/, Březnice 26272
* Studium: • 1981–1985 Gymnázium Botičská v Praze 2 • 1985–1991 ČVUT Praha, Fakulta stavební * Civilní služba: • 1992–1993 Památkový ústav středních Čech – zámek Březnice a hrad Křivoklát * Pracovní činnost: • 1993 Institut pro jednotnou Evropu a demokracii, Praha – monitoring denního tisku pro tiskový odbor Kanceláře prezidenta republiky • 1993 CK Kristof – manažer a průvodce jazykových pobytů ve Velké Británii • 1993–1995 Stavební geologie – Geotechnika a.s. Praha – stavební inženýr • 1995 Kastelán st. zámku Březnice * Krédo: • Mým cílem je udržet kvalitu péče o památku vč. celého zámeckého areálu, kvalitu poskytovaných služeb, kulturních aktivit a celkového dojmu z návštěvy památkového objektu na stávající úrovni, případně ji dále zvyšovat. Mým přáním je, aby návštěva st. zámku Březnice jako celku poskytovala návštěvníkům dobrý pocit a příjemný zážitek, načerpání sil, získání vědomostí a poznání, uvědomění si úcty ke slavné historii. Úcta k naší minulosti vede v důsledku k posílení vlastního sebevědomí a k jistějšímu ukotvení ke komunitě, ve které žijeme.

Ing. Helena Špáňová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 148 817, 724 568 259
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Valdštejnská 158/14, Praha 11800
Ing. Helena Špáňová vystudovala v letech 1979 – 1983 Vysokou školu technickou v Košicích odbor pozemní stavby. Postupně působila na různých vedoucích a manažérských pozicích v společnostech Tatrasvit národní podnik, Svit, Vojenské stavby o.p. Praha, Důl Nosek k.p. Tuchlovice, Česká správa letišť s.p. Praha a Letiště Praha a.s. Praha. Působila jako expertní pracovník při přípravě a zpracování investičních akcí IOP MPSV s působností pro celou ČR. Na MK ČR působila jako kontrolor pro oddělení realizace projektů IOP a dohled při stavebních změnových řízeních v rámci vrcholných realizačních projektů Integrovaného operačního programu „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. Mimo to se aktivně věnuje projekční praxi. Do funkce správce památkového objektu Zahrad pod Pražským hradem byla jmenována na základě výsledku výběrového řízení v roce 2014.

Ing. Petr Digrin

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 318 590 261, 770 195 113
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
náměstí F. X. Svobody 1/, Mníšek pod Brdy 25210

Ing. Michaela Prokopová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 416 591 611, 778 545 958
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
náměstí 5. května 1/, Libochovice 41117
Michaela pochází z nedaleké Budyně nad Ohří. Absolvovala bakalářské studium, obor pedagogika volného času na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a magisterský program mezinárodní teritoriální studia, obor management cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní v Praze. Na státní zámek Libochovice poprvé přišla v roce 1996 jako externí průvodkyně. Na trvalo se tam vrátila v roce 2005, kdy nastoupila jako správce depozitáře. Je dlouholetou členkou organizace Junák – Český skaut z.s., v libochovickém středisku vede oddíl malých světlušek. Aktivně spolupracuje s občanskými sdruženími, které se podílejí na pořádání a organizaci kulturních a společenských akcí v okolí. Mnoho let působí v kulturní komisi města Libochovice.

Bc. Zuzana Klimplová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 546
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Kostelní 289/, Most 43401
Od roku 2002 do roku 2011 zaměstnána u NPÚ jako průvodkyně kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po mateřské dovolené v roce 2016 návrat do kostela na pozici referenta majetkové správy, od roku 2017 se stala zástupkyní kastelánky. V roce 2022 úspěšně absolvovala na Filozofické univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem studium historie. Od 1. března 2022 byla na základě výběrového řízení jmenována vedoucí správy objektu – kastelánkou.

Mgr. Zdeněk Šinágl

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 313 558 440, 724 230 906
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
47/, Křivoklát 47 27023

PhDr. Šárka Kovaříková

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 770 195 591
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
V Lípách 148/, Mnichovo Hradiště 29501

Mgr. Renata Křížková

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 412 586 795, 724 564 238
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
Zámecká 51/, Benešov nad Ploučnicí 40722
8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Ing. Bedřich Hrabovský

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 777 467 116
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Praze
nám. Republiky 202/9, Duchcov 41901