Činnost 

Územní památková správa v Praze spravuje Zahrady pod Pražským hradem a další státní památky ve Středočeském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

Cílem památkové správy je svěřené památky chránit, obnovovat, propagovat a zpřístupňovat veřejnosti.

Našimi edukačními programy se snažíme vytvářet obohacující vztahy ke kulturnímu dědictví tak, aby jeho hodnoty byly zachovány i v příštích generacích.

Z památek vytváříme přirozená centra, kde je možno poznávat a obdivovat naši kulturní historii, vzdělávat se, bavit i zažívat zásadní životní okamžiky.

všechny památky ve správě ÚPS v Praze

Podatelna

prosíme, hlašte se na recepci v úřední hodiny v pracovní dny:
9.00–11.30 a 12.30–14.00 hodin
Sabinova 373/5, 130 00  Praha 3–Žižkov

e-podatelna