Česko-lichtenštejnská komise historiků

Zřízení a provozování webové stránky Česko-lichtenštejnské komise historiků

Realizováno v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009–2014. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Podstatou této iniciativy je vytvoření a propagace společné internetové stránky Česko-
Lichtenštejnské historické komise, jakož i doplnit webové stránky Národního památkového ústavu o nové informace, které obsahují jednak konkrétní výsledky práce Komise a zároveň i obohatí prezentaci památek ve správě Národního památkového ústavu, které mají historickou vazbu na rod Lichtenštejnů.  

Účelem projektu je vytvoření společné dvojjazyčné webové stránky Česko-
Lichtenštejnské historické komise posilující prezentaci dvoustranné spolupráci a přispívající k větší publicitě pozitivního obrazu Česko-Lichtenštejnska konkrétními výsledky v oblasti výzkumu společné historie. Tento projekt je logickým důsledkem první fáze aktivit této Komise realizované v letech 2012 - 2014, které byly především zaměřeny na základní výzkum či spíše na soustředění současných výsledků výzkumu a dále pak na zahájení společného vědeckého výzkumu. V současné druhé fázi činnosti Komise je pak kladen důraz kromě pokračování a posílení stávající spolupráce i na zajištění její větší publicity.

Konkrétním cílem tohoto projektu ve vazbě k Národnímu památkovému ústavu je doplnit webové stránky Národního památkového ústavu o materiály, které představují konkrétní výsledek práce této Komise, umístění odkazů na webové stránky Komise v rámci struktury webu Národního památkového ústavu, včetně prvků vizuální identity prezentující Komisi a umístění krátkých propagačních textů nebo obrazového materiálu, včetně např. genealogické mapy nebo biografických profilů konkrétních vlastníků a obyvatel jednotlivých památek ve správě Národního památkového ústavu hradu, které mají historickou vazbu na rod Lichtenštejnů.  

Články ke stažení:
 

TOMÁŠ KNOZ
Liechtensteinové, Morava a Valtice v 1. polovině 17. století
(Základní obrysy problematiky)

ELIŠKA FUČÍKOVÁ
Lichtenštejnský palác v Praze

TOMÁŠ KNOZ – VOJTĚCH DRAŠNAR
Konstrukce obrazu Lichtenštejnského knížecího domu v moravské památkové péči

TOMÁŠ KNOZ
Lichtenštejn, Ditrichštejn, Valdštejn – tři cesty k úspěchu

www.flcz-historikerkommission.li

www.czfl-komisehistoriku.cz

 

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Mgr. et Mgr. Jiří Lanči

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 725 593 464
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
Palackého 262/34, Brno 61200