Přednáškový cyklus

Národní památkový ústav v Českých Budějovicích pořádá veřejný přednáškový cyklus v jarním a podzimním termínu.

Přednáškový cyklus pořádá územní památková správa NPÚ v Českých Budějovicích ve spolupráci s územním odborným pracovištěm NPÚ v Českých Budějovicích.  Cílem přednáškového cyklu je představovat laické i odborné veřejnosti kulturní dědictví v jeho různorodosti, kráse a inspirativní síle. Přednášky jsou zaměřeny na témata z dokumentace, výzkumu a ochrany památek. Přednášejí odborní pracovníci Národního památkového ústavu a renomovaní vědci z jiných institucí.

Přednášky probíhají v přednáškovém sále Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích na Senovážném náměstí 6 se začátkem v 17 hodin, vstup je volný.

32. VEŘEJNÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS - JARO 2024 ZAČÍNÁ 18. BŘEZNA!

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK:

  • 18. 3. 2024, Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

Středověké nástěnné malby na jihu Čech - nové objevy a napínavá cesta za jejich poznáním 

Petr Pavelec ve své přednášce shrne svůj dosavadní dlouholetý výzkum středověkých nástěnných maleb na území vymezeném současnými hranicemi Jihočeského kraje. Kromě popisu a interpretace jednotlivých maleb přiblíží i okolnosti jejich nálezu a proces restaurování.

  • 2. 4. 2024, Mgr. David Tuma, Ph.D., Mgr. Šárka Balvínová Kasalová

Cihla k cihle včera i dnes – obnova historických cihelen v Kasejovicích a v Boubíně

Přednáška představí posluchačům již dokončenou obnovu historické cihelny v Kasejovicích a probíhající opravu strojní cihelny v obci Boubín na Horažďovicku. Příspěvek přiblíží průběh prací a budoucí využití památkových areálů.  

  • 15. 4. 2024, Mgr. Stanislava Beránková

Překvapivé zdroje informací k novým prohlídkovým trasám klášterů Plasy a Kladruby

Proces obnovy a rehabilitace historických interiérů zámků a klášterů je často detektivní práce. Jak vznikají nové prohlídkové trasy a jak může být pestré spektrum zdrojů a pramenů, od těch písemných až po hmotné, mezi něž patří například i artefakty získané archeologickým výzkumem odpadové jímky v sídle plaského opata, prozradí přednáška Stanislavy Beránkové, autorky koncepce nových prohlídkových tras v klášterech Kladruby a Plasy.

  • 29. 4. 2024, Bc. Lukáš Bojčuk

Za tajemstvím historických stropů na hradě Švihov

Na hradě Švihov se od roku 1952 nacházejí unikátní renesanční kazetové stropy původem ze středočeského zámku Dobrovice. První z nich zdobený soustruženými ověsy a malovanými výjevy ze starověkých dějin Říma se po letech dočkal v roce 2022 kompletního restaurování. Práce na druhém je teprve v počátcích. O tom, co s takovou prací souvisí, bude posluchačům vyprávět kastelán hradu Lukáš Bojčuk. 

  • 20. 5. 2024, PhDr. Pavel Slavko

Restaurování Bellarie v parku státního zámku Český Krumlov

V letošním roce bude dokončeno kompletní restaurování letohrádku Bellarie v zahradě zámku Český Krumlov a tento „zahradní zámek“ se poprvé v historii otevře vcelku návštěvníkům. Jak toto restaurování probíhalo a co mohou návštěvníci očekávat, objasní ve své přednášce kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko.     

  • 3. 6. 2024, PhDr. Ludmila Ourodová-Hronková, Ph.D.

Johann Nepomuk Horrak (1815–1870) - zapomenutý malíř Černínů i anglické královské rodiny

Jméno malíře Johanna Nepomuka Horraka (1815–1870) není dnes prakticky známé. A přesto se tento malíř, který se narodil v Miloticích na Moravě, dokázal během svého života prosadit a vytvořit celou řadu portrétů významných osobností šlechty i podnikatelských rodin nejen Čecha, Moravy a Rakouska, například členů hraběcího rodu Černínů. Pobýval a tvořil v Itálii a Anglii a byl zaměstnáván i anglickou královnou Viktorií. Životní osudy i dílo tohoto zapomenutého malíře představí odborná pracovnice NPÚ Ludmila Ourodová-Hronková.  

Kde: přednáškový sál Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, České Budějovice

Vstup zdarma

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 386 358 141, 607 661 967
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 121/34, České Budějovice 37021
V roce 1994 dokončil studium oborů filozofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1998–2004 navštěvoval postgraduální studium v oboru středověké výtvarné umění na Filozofické fakultě UK Praha (prof. M. Homolka) a v roce 2012 dokončil doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci (prof. I. Hlobil). Od roku 1991 pracoval pro Státní památkový ústav České Budějovice postupně jako referent, vedoucí uměleckohistorického oddělení, náměstek ředitele (2006), ředitel územního odborného pracoviště (2007). Od 1. 1. 2013 byl jmenován ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích.