Veřejné soutěže

Veřejná obchodní soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o užívání komunikace na státním zámku Hluboká má svého vítěze

 

Do termínu stanoveného podmínkami soutěže přišlo na adresu zadavatele 5 nabídek od těchto uchazečů:

 

  • Pavel Horák, velká Úpa 204, 542 22 Pec pod Sněžkou
  • KR – EXPRES s.r.o., Kubelíkova 382, 541 01 Trutnov
  • JD 2Trains, s.r.o., Žižkova 231, 373 41 Hluboká nad Vltavou
  • Michal Novák, Blatské sídliště 589, 391 81 Veselí nad Lužnicí I
  • Train4you, s.r.o., Žižkova 231, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Hodnotící komise dne 21. 3. 2016 otevřela obálky a posoudila všechny předložené nabídky.

Při posuzování vzala komise v úvahu všechna kritéria, která byla stanovena pro výběr nejvhodnější nabídky v uveřejněných podmínkách soutěže.

V souladu s § 1777 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a s ohledem na uvedená kritéria byla vybrána nabídka, která potřebám vyhlašovatele nejvíce vyhovuje.

 

Vítěznou nabídku předložila firma KR – EXPRES s.r.o., zastoupená panem Karlem Radou, Kubelíkova 382, 541 01 Trutnov

 

V Českých Budějovicích dne 21. 3. 2016