Medailonek ředitele

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

V roce 1994 dokončil studium oborů filozofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1998–2004 navštěvoval postgraduální studium v oboru středověké výtvarné umění na Filozofické fakultě UK Praha (prof. M. Homolka) a v roce 2012 dokončil doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci (prof. I. Hlobil).

Od roku 1991 pracoval pro Státní památkový ústav České Budějovice postupně jako referent, vedoucí uměleckohistorického oddělení, náměstek ředitele (2006), ředitel územního odborného pracoviště (2007). Od 1. 1. 2013 byl jmenován ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích.

Vedle dalších profesních aktivit se jako člen realizačních týmů podílel na projektech restaurování fasád Horního hradu v Českém Krumlově (cena Europa Nostra 2008),  restaurování zámku Kratochvíle,   restaurování sgrafitových fasád měšťanských domů ve Slavonicích nebo restaurování středověkých kostelů v zaniklých obcích někdejšího pohraničního pásma v jižních Čechách (např. Cetviny, Polná, Boletice). Působil jako hlavní manažer projektu Hradní muzeum Český Krumlov 2009–2011, je iniciátorem dlouholetého projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů a autorem tří  jeho etap (Rožmberský rok 2011 s výstavou Rožmberkové ve Valdštejnské jízdárně v Praze 2011,  Velká hradozámecká inventura 2015 s výstavou Hrady a zámky objevované a opěvované v Jízdárně Pražského hradu a Šlechta českých zemí v evropské diplomacii 2018).  V letech 2012 -2020 inicioval  a řídil experimentální projekt restaurování středověké věže Jakobínka v Rožmberku nad Vltavou.  

Je členem Českého národního komitétu ICOMOS. Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích vyučuje v oborech dějiny památkové péče, správa státních hradů a zámků, metodologie restaurování architektury, kamenosochařských děl a nástěnných maleb. Od roku 2006 organizuje a aktivně přispívá do přednáškového cyklu NPÚ v Českých Budějovicích.

VÝBĚR Z publikační činnosTI